Sajtó kereső

Dátum Sajtó Ügytípus Ügyek Cím
Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek Ha a hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került, az új igényt elbíráló, a Magyar Állam Kincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága határozata ellen közvetlenül a bírósághoz lehet fordulni
Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Az alsó középfokú végzettség legalább középfokú végzettségnek minősül a garantált bérminimumra jogosultság szempontjából
Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Kivételes esetben előfordulhat, hogy szakértő igénybevétele szükséges a foglalkozási megbetegedés és a munkabaleset fogalmak közötti „átfedés” feloldására
Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Téves az az álláspont, mely szerint a halál napjától számított egy éven belül van csak lehetőség az ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti kérelem benyújtására
Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben
Sajtóközlemények, hírek - Orosz Árpád: A keresetlevél világos struktúrája a bíróság és az alperes munkáját is segíti
Sajtóközlemények, hírek - A legfontosabb határidőket ismerteti a Kúria új kisfilmje
Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek A Kúria határozatot hozott munkabér és egyéb anyagi juttatás tárgyában folyt perben
Kollégiumok hírei Munkaügyek Egyedi ügyek A Kúria határozatot hozott munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában
Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek A Kúria határozata szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában folyt perben
Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek A Kúria tájékoztatója munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről
Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Munkaviszony-megszüntetés jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria
Kollégiumok hírei Polgári ügyek Egyedi ügyek A követelés bírósági úton való érvényesíthetőségét csak jogszabály zárhatja ki
Sajtóközlemények, hírek - Nem tipikus tényállású devizahiteles perben hozott határozatot a Kúria
Sajtóközlemények, hírek - Tájékoztatás a Gfv. VII-30212/18 számú ügyben 2019. február 19-én kihirdetett határozatról
Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása tárgyában hozott döntés a Kúria
Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Egyedi ügyek Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt hozott versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata
Kollégiumok hírei Közigazgatási ügyek Jelentős ügyek A Kúria ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyben hozott határozatot
Kollégiumok hírei Munkaügyek Jelentős ügyek Öregségi nyugdíj megállapítása iránti ügyben hozott határozatot a Kúria
A Kúria a médiában - Darák Péter: „A Kúrián egy olyan belső műhelyt alakítottunk ki, ami segíthet a bíráknak”