Prof. Dr. Varga Zs. András

a Kúria elnöke

dr. Varga Zs. András

Végzettség, tudományos fokozatok

1995: jogász, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
2003: PhD, állam- és jogtudományok, ELTE
2010: habilitáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)
2012: egyetemi tanár
2019: katekéta, lelkipásztori munkatárs (BA), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar

Oktatói tapasztalat

1995 – 1997: nevelőtanár, ELTE Nagytétényi úti Kollégium
1999 – 2003: megbízott előadó, ELTE ÁJK, Büntetőjogi Tanszék.
2004 február - 2009 január: megbízott előadó, c. egyetemi docens, tudományos
főmunkatárs, majd egyetemi docens a győri Széchenyi István Egyetem Közigazgatási és
Pénzügyi Jogi Tanszéken
2004 szeptember –: egyetemi adjunktus, majd egyetemi docens a PPKE Jog- és
Államtudományi kar Alkotmányjogi Tanszékén, 2008. júniustól a Közigazgatási jogi Tanszék tanszékvezetője, 2012. szeptembertől egyetemi tanár
2013. szeptember - 2016. augusztus: dékán, PPKE JÁK
2016. szeptember -: prodékán

Szakmai tapasztalat

1993. szeptember - december: tisztviselő, Budapesti V-VIII-XIII. ker. Ügyészség,
1995. március – augusztus: fogalmazó, Budapesti V-VIII-XIII. ker. Ügyészség,
1995. szeptember – 1996. október: jogi referens, Országgyűlési Biztos Hivatala (OBH),
1996. november – 1999. március: főosztályvezető helyettes, OBH
1999. március – 2000. május: hivatalvezető, OBH
2000. június – 2006. május: legfőbb ügyész helyettes
2006. május – 2010 december: legfőbb ügyészségi c. főtanácsos ügyész
2010. december – 2013. augusztus: legfőbb ügyész helyettes
2013. októbertől: a Velencei Bizottság tagja
2014. szeptembertől – 2020. október: alkotmánybíró
2017. december – 2019. december: a Velencei Bizottság Nemzetközi Jogi Albizottságának alelnöke
2019. december – : a Velencei Bizottság Alkotmánybírósági Albizottságának alelnöke
2020. július 1. - : határozatlan időre kinevezett bíró
2020. október 19. – tanácselnök, Kúria
2021. január 2.: Kúria elnöke

Egyéb megbízatások

2001. június –: a Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
2004 –: az Akadémiai Köztestület tagja
2005: az Európa Tanács mellett működő CPGE tudományos tanácsadója
2008: az Európa Tanács mellett működő CCPE tudományos tanácsadója
2010 szeptember -: a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tagja
2010. október –: az országgyűlési (alapjogi) biztos Civil Konzultációs Testületének tagja
2010. november-: az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő Eseti Bizottságának szakértője
2011. január: szerkesztőbizottsági tag, Új Magyar Közigazgatás
2011. január: szerkesztőbizottsági tag, Jog-Állam-Politika
2011. április: szerkesztőbizottsági tag, Magyar Közigazgatás
2011. április – 2011. december: Tanácsadó Testület tagja, TI NIS
2012. január – 2013 augusztus: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja
2012. március -: Tanácsadó Testületi tag, In Medias Res
2012. augusztus –: szerkesztőbizottsági tag, Kodifikáció
2012. október –: szerkesztőbizottsági tag, Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
2013. január –: MAB szakértő
2013. február –: European Law Institute tagja
2013. február –: ELI – MCC Administrative Procedures tagja
2013. június –: szerkesztőbizottsági tag, Magyar Jog
2013. július –: Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL)tagja
2013. szeptember - : a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Tanácsának tagja
2013. szeptember - : dékán, PPKE JÁK
2014. február - : szerkesztőbizottsági tag, Állam- és Jogtudomány
2014. február -: Az Ereky István Közjogi Kutatóközpont alapító irányítója
2013. október -: a Velencei Bizottság magyar tagja
2014. február: FIDE magyar tagozat tagja, elnökségi tagja, április: alelnöke
2015. szeptember: Public Governance, Administration and Finances Law Rewiew szerkesztőbizottságának tagja
2016. március -: Eljárásjogi Szemle szerkesztőbizottsági tagja
2016. április -: Hungarian Yearbook of International Law and European Law szerkesztőbizottsági tagja
2017 - : The Rule of Law Institute, Lublin Project Council tagja
2019 - : a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának tagja
2019. szeptember - : a PPKE JÁK Doktori Tanácsának tagja
2019. november - : az Acta Humana szerkesztőbizottságának tagja
2020 - : A Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja

Kitüntetések

1995: Pro Iuventute Facultatis, ELTE
2006: Vám- és Pénzügyőrségért, arany fokozat
2006: Legfőbb Ügyészi Elismerő Oklevél
2011: Kozma Sándor Díj
2016: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gyűrűje
2017: Pázmány Plakett (PPKE)
2019: PPKE JÁK HÖK Oktatói Életműdíj

 

Publikációk

Teljes publikációs lista