A Kúrián egy büntető ügyszakos kúriai bírói (Büntető Kollégium 59. számú) álláshely betöltésére (206.E/2022. (VI.1.) OBHE határozat)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a legalább 10 éves büntető ügyszakban eltöltött ítélkezési, illetőleg a fellebbviteli eljárásban folytatott bírói, valamint a Kúrián jogorvoslati eljárásokban szerzett gyakorlat.

A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. június 30. napja 14.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).