A Kúria Közigazgatási Kollégium kollégiumvezető-helyettesi tisztségére (a 113. sz. álláshely betöltésére)

Nyomtatóbarát változat

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét. A pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria vezetésében kollégiumvezető-helyettesként ellátni kívánt tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a Közigazgatási Kollégium működésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a jelentős, az öt évet meghaladó kúriai tanácselnöki gyakorlat, valamint a Kúrián igazgatási feladatok ellátásában szerzett tapasztalat.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

  • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
  • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
  • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beérkezésének határideje:
2021. október 20. napja 16.00 óra

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.)