A Kúria Elnöki Kabinet főosztályvezetői (kabinetfőnöki) tisztségének betöltésére

Az álláshelyre pályázhat, aki

  • megfelel az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 11. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek,
  • felsőfokú iskolai végzettséggel,
  • bírósági ügyviteli vizsgával rendelkezik,
  • az Iasz. 11/A. §-a alapján igazolja a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, valamint hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-ának (4) bekezdésében meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. (Amennyiben a pályázónak igazságügyi szolgálati jogviszonya fennáll, hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása nem szükséges.).

Felsővezető mellett végzett titkárságvezetői gyakorlat, valamint az államigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent.

A Kúria elnökének közvetlen irányítása alatt Elnöki Kabinet működik, amelyet kabinetfőnökként a Kúria Szervezeti és Működési Szabályzata 28. §-ában meghatározottak szerint főosztályvezető vezet.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a képesítését és szakmai gyakorlatát igazoló okiratokat. 

Az illetmény megállapításánál az Iasz. rendelkezései az irányadóak.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. április 25. napja 14.00 óra.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjában kell teljesülniük, a hiányosan, vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.

A pályázatot a Kúria elnökéhez, a Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztályán (1055 Budapest, Markó u. 16.) kell benyújtani.