A Kúria büntető tanácselnöki (26. számú) álláshelyének betöltésére

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.

Az elbírálás során előnyt jelent a büntető fellebbviteli, illetve kúriai ítélkezési, valamint fellebbviteli bíróságon szerzett vezetői tapasztalat.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy 

  • megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek, 
  • kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
  • hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát. 

A pályázat beérkezésének határideje:
2022. április 25. 14.00 óra 

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).