Köf.5.021/2023/4. számú határozat

A KÚRIA

Önkormányzati Tanácsának
végzése

 

Az ügy száma: Köf.5.021/2023/4.

A tanács tagja: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, Dr. Demjén Péter előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró, Dr. Hajnal Péter bíró, Dr. Kalas Tibor bíró

Az indítványozó: Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal (….)

Az indítványozó képviselője: ……. kormánytisztviselő

Az érintett önkormányzat: Mórahalom Városi Önkormányzat (…)

Az érintett önkormányzat képviselője: …… polgármester

Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Mórahalom Város Polgármesterének  a változtatási tilalom elrendelésről Mórahalom Város Képviselő-testületének 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletén alapuló településrendezési feladatok megvalósulása érdekében szóló 15/2021. (V.27.) számú PM rendelete és Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének változtatási tilalom elrendelése Mórahalom, külterület 0406/21 hrsz., 0406/107 hrsz., 0406/366 hrsz., 0406/367 hrsz. ingatlanokra szóló 49/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárást megszünteti.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A végzés alapjául szolgáló tényállás

[1] Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: indítványozó) a 2023. július 27-én kelt CS/B01/03478-19/2023. számú indítványával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 136. § (2) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (3) bekezdés b) pontja alapján indítványozta a Mórahalom Város Polgármesterének  a változtatási tilalom elrendelésről Mórahalom Város Képviselő-testületének 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletén alapuló településrendezési feladatok megvalósulása érdekében szóló 15/2021. (V.27.) számú PM rendelete (a továbbikaban: Ör1.) és a Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének változtatási tilalom elrendelése Mórahalom, külterület 0406/21 hrsz., 0406/107 hrsz., 0406/366 hrsz., 0406/367 hrsz. ingatlanokra szóló 49/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör2.) megsemmisítését.

[2] Az Önkormányzati Tanács a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján az érintett önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére. Az érintett önkormányzat védiratot nem terjesztett elő.

[3] Az Önkormányzat jegyzője 2023. szeptember 5. napján – a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul felületén keresztül – tájékoztatatta az indítványozót, hogy a Képviselő-testület 2023. szeptember 1. napjával hatályon kívül helyezte az indítvánnyal érintett Ör1.-et és  Ör2.-t.

[4] Mivel az érintett önkormányzat az indítványban megjelölt jogsérelmeket orvosolta, az indítványozó a 2023. szeptember 6. napján kelt CS/B01/03478-23/2023. iktatószámú bedaványában – a Kp. 44. §-ára hivatkozással – az indítványtól elállt.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokai

[5] A Kp. 139. §-a alapján, az Önkormányzati Tanács eljárásában a normakontroll sajátosságaira figyelemmel alkalmazza a Kp. általános szabályait, így az eljárás megszüntetésére vonatkozó szabályokat is. A Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja értelmében, a bíróság az eljárást bármely szakaszában megszünteti, ha a közigazgatási szerv vagy jogorvoslati szerve a jogsérelmet a kereseti kérelemnek eleget téve orvosolta. A Kp. 81. § (1) bekezdés c) pontja szerint pedig a bíróság az eljárást bármely szakaszában akkor megszünteti, ha a felperes keresetétől elállt.

[6] A fentiek alapján az Önkormányzati Tanács a Kp. 139. §-a alapján alkalmazandó 81. § (1) bekezdés c) és g) pontja alapján az Ör1. és az Ör2. egyes rendelkezései más jogszabályba ütközésének vizsgálatára indult eljárását megszüntette.

A döntés elvi tartalma

Amennyiben az indítványozó az előterjesztett indítványát nem tartja fenn, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás megszüntetésének van helye.

Záró rész

[8] Az Önkormányzati Tanács a végzését a Kp. 141. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

[9] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.

[10] A végzés elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2023. október 10.

Dr. Balogh Zsolt s.k. a tanács elnöke
Dr. Demjén Péter s.k. előadó bíró
Dr. Dobó Viola s.k. bíró
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró
Dr. Kalas Tibor s.k.bíró