Aktualitások
Rangos elismerésben részesült dr. Kovács Zsuzsanna kúriai bíró
A Magyar Védjegykultúráért Díjat vehette át dr. Kovács Zsuzsanna 2019. február 26-án, Budapesten. A Kúria Polgári Kollégiuma bírájának az iparjogvédelem és a szerzői jog területein végzett közel három évtizedes tevékenységét ismerte el a kitüntetéssel a Magyar Védjegy Egyesület. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogszerűsége és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatról
A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírálta az Mfv.I.10.307/2018. számú ügyet. A döntés elvi tartalma:a munkáltató azon magatartásával, hogy a munkavállalót indokolás nélkül, mindenfajta tájékoztatás hiányában, a korábban ellátott, a munkaköre jellegét meghatározó tevékenységétől meghatározatlan ideig eltérő módon foglalkoztatja, és ezáltal bizonytalan helyzetben tartja, a munkaszerződés szerinti foglalkoztatási kötelezettségét szegi meg, amely a munkavállaló azonnali hatályú felmondásának jogszerű indoka lehet (Mt. 6. §, 51. §, 53. §, 78. §) ...
TOVÁBB >>>
Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzésre irányuló egyszerűsített foglalkoztatás tárgyában hozott határozatról
A Kúria Közigazgatási Kollégium határozatot hozott 2019. január 21-én, a Kfv.X.37.814/2018/9. számú ügyben. Az alperes a felperesi szociális szövetkezet kirendeltségén 2017. szeptember 25-én munkaügyi ellenőrzést tartott, amelynek eredményeként a 2018. január 26-án kelt határozatában megállapította, hogy a felperes mint kölcsönbe adó munkáltató 2017. szeptembere különböző napjain megszűnt munkaviszonyú alkalmi munkavállalók esetében határidőn belül nem tett eleget a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási kötelezettségének ...
TOVÁBB >>>
A munkáltatói szabályzat közlése megvalósul a szabályzat helyben szokásos és általában ismert módon történő közzétételével, amelyre sor kerülhet a munkáltatónak a munkavállalók által ismert és hozzáférhető belső intranetes felületén
A Kúria tájékoztatója Mfv.II.10.340/2018.-as számú ügyben hozott határozatáról.
A felperes a Dél-kelet Európai Vállalati Kapcsolatok vezetője munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Az alperes teljesítmény alapú juttatási rendszert alkalmazott, amely szerint a munkavállaló az adott évi pénzügyi és egyéni célok teljesülése esetén személyi alapbérének meghatározott százalékában prémiumra szerezhet jogosultságot. A prémium százalékos mértéke évente került felülvizsgálatra, amelynek változásáról a munkáltató minden naptári év elején adott tájékoztatást ...
TOVÁBB >>>
A Kúria döntés hozott szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perben
Tájékoztató a Pfv.II.21.396/2018. számú egyedi ügyről. A per 2014. december 10. napján indult. A felperes keresetében az alperes és közös gyermekük kapcsolattartásának megváltoztatását, majd 2015. június 16. napján a kereset módosításával az alperes szülői felügyeleti jogának megszüntetését kérte ...
TOVÁBB >>>
A Kúria közleménye az Európai Unió Bíróságának „Dunai-ügyben” hozott határozatáról
Az Európai Unió Bírósága (EUB) 2019. március 14-én ítéletet hozott a C-118/17. számú, úgynevezett „Dunai-ügyben”. A C-118. sz. ügyben a magyar bíróság arra kérdezett rá, hogy összhangban van-e az uniós joggal, ha egy tagállam törvényekkel úgy módosítja a kölcsönszerződések tartalmát, hogy azok érvényesek maradnak, és az árfolyamkockázatot továbbra is a fogyasztó viseli. A 2014. évi ún. devizahiteles törvények ugyanis kiküszöbölték az árfolyamrésből és az egyoldalú szerződésmódosításból fakadó részleges érvénytelenséget az elszámolás előírásával. ...
TOVÁBB >>>
Céljuttatás -tartalma szerint prémium- megfizetéséről döntött a Kúria
Tájékoztató az Mfv.II.10.480/2018 számú ügyben hozott határozatról. A döntés elvi tartalma: ha a munkáltató hosszabb időszakra tűzött ki prémiumfeladatot és a munkavállaló munkaviszonya ennek az időszaknak az eltelte előtt megszűnt, a prémiumfeladat időarányos részének teljesítése esetén a munkavállalót az ezzel arányban álló prémiumösszeg megilleti. Ettől az esettől eltér, amikor a kitűzött prémiumfeladatot a munkavállaló csak részben teljesítette. ...
TOVÁBB >>>
Nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése tárgyában döntött a Kúria
Tájékoztató az Mfv.II.10.450/2018. számú ügyben hozott határozatról. A döntés elvi tartalma: I. Ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, a munkáltató a határozatlan időtartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni. Ezért, ha a felmentés oka valós (tehát a munkavállaló nyugdíjasnak minősül) indokolás hiányában annak okszerűsége nem vizsgálható. ...
TOVÁBB >>>
A Kúria Büntető Kollégiuma határozatot hozott kényszerintézkedés alkalmazásának indokoltságát vizsgáló ügyben
Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.130/2019. számú jelentős ügyben 2019. február 18-án hozott határozatáról. I. Ha az első- vagy a másodfokú bíróság a nem jogerős ügydöntő határozatának kihirdetését követően a kényszerintézkedés fenntartásáról rendelkezett, a felülvizsgálat szempontjából irányadó hat hónapos határidőt ezen határozat időpontjától kell számítani. II. Önmagában a kényszerintézkedés indokoltságának a törvényben előírtat meghaladó számú, azaz többszöri felülvizsgálata nem sért jogot. ...
TOVÁBB >>>
A Kúria határozatot hozott fiatalkorú elkövetők próbára bocsátása tárgyában folyamatban volt ügyben
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.482/2018. számú jelentős ügyben, 2019. február 12-én hozott határozatáról. A Btk. 105 § (2) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a XI. Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, a 116. § (2) bekezdése szerint a próbaidő tartama egy évtől két évig terjedhet. ...
TOVÁBB >>>