Aktualitások
Ha a tettes betölti a 18. életévét, rá a felnőtt korúakra vonatkozó büntetési tételek az irányadók
A fiatalkorúakra és a fiatal felnőttekre vonatkozó büntetőjogi szabályokról nyilatkozott dr. Vaskuti András a Duna TV-nek. A Kúria Büntető Kollégiumának bírája a Kékfény című bűnügyi magazinműsornak nyilatkozott 2019. május 20-án ...
TOVÁBB >>>
Jó gyakorlatok megismerése a legfelsőbb bírósági igazgatásban – lett legfelsőbb bírósági delegáció a Kúrián
A két legfelsőbb bírósági fórum közötti korábbi együttműködési kapcsolatuk folytatásaként tett hivatalos látogatást Lettország Legfelsőbb Bíróságának delegációja a Kúrián. A lett Legfelsőbb Bíróság igazgatási vezetője, Sandra Lapina asszony vezette 6 fős küldöttség 2019. május 14-16. között a Kúria meghívására érkezett Budapestre. ...
TOVÁBB >>>
Megbízási szerződéssel kapcsolatos megbízási díj fizetés tárgyában döntött a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.21.012/2018/11. számú egyedi ügyben. A felek között létrejött megbízási szerződésben az alperes különböző pedagógiai képzések megszervezését és lebonyolítását vállalta. Az alperes a szerződésben foglaltaknak eleget tett, teljesítéseit a felperes leigazolta, a benyújtott számlák egy részét kifizette, majd a felek között elszámolási vita alakult ki. Ennek során a felek írásbeli megállapodást kötöttek, amelyben az alperes az elszámoláshoz szükséges dokumentáció átadását vállalta meghatározott határidőn belül. ...
TOVÁBB >>>
Támogató szerződéshez kapcsolódó kártérítés iránti perben hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.20.231/2018/11. számú egyedi ügyről. Az uniós projekt megvalósítása érdekében a felperesnek kifizetett támogatás szabálytalansági eljárás alapján történt visszafizetése miatt indult kártérítési per szerzői jogi, versenyjogi és pénzügyi kérdéseket is felvetett. Mivel pedig az alkalmazandó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet több uniós jogszabály végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg, szükség volt e körben az uniós jog áttekintésére, értve ez alatt több tanácsi rendeletet és az Európai Bíróság irányadó gyakorlatát is. ...
TOVÁBB >>>
Fogvatartotti foglalkoztatás ügyében hozott közbeszerzési határozat bírósági felülvizsgálata
Tájékoztató a Kf.VI.37.816/2018. számú ügyről. A Kúria érvelése szerint önmagában az, hogy nem minden ajánlattevő számára kedvező az ajánlatkérő által meghatározott értékelési részszempont, még nem jelenti egyben azt is, hogy azzal az ajánlatkérő egyes ajánlattevőket indokolatlan versenyelőnybe, másokat indokolatlan versenyhátrányba hozna. Nem jelent jogsértést pusztán az, hogy a vállalkozások többsége – noha erre lehetősége lenne – nem foglalkoztat fogvatartottakat. ...
TOVÁBB >>>
Összeférhetetlenség fennállása miatt hozott közbeszerzési határozat bírósági felülvizsgálata
Tájékoztató a Kfv.VI.37.786/2018. számú ügyről. A Kúria kiemelte, hogy a Kbt. elismeri az „in-house” beszerzéseket, azaz meghatározott feltételek esetén lehetőséget biztosít arra, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására egyébként kötelezett szervezet a kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kössön szerződést. ...
TOVÁBB >>>
Az új perrendtartási szabályok alkalmazásának tapasztalatai és a munkaügyi ítélkezést érintő kihívások – munkaügyi bírák tanácskoztak a Kúrián
Konferenciát és közgyűlést rendezett a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete 2019. május 7-én, a Kúria Dísztermében. A rendezvényt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és a Kúria is támogatta ...
TOVÁBB >>>
A Kúria szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot
Tájékoztató a Mfv.II.10.522/2018/5. számú ügyben hozott határozatról.
A felperes vezető beosztásban állt szolgálati viszonyban az alperessel. A munkáltatót értesítette az ügyészség, hogy az őrizetben lévő felperest gyanúsítottként hallgatták ki emberölés bűntettének kísérlete miatt. Az értesítés alapján a munkáltató szolgálati viszonnyal össze nem függő bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja alapján méltatlansági eljárást indított a felperessel szemben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) 149/B. § (1) bekezdése alapján ...
TOVÁBB >>>
A másodfokú bíróság indokolatlan hatályon kívül helyező végzésének hatályon kívül helyezése
Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.1.652/2018. számú jelentős ügyben 2019. április 30-án hozott határozatáról ...
TOVÁBB >>>
Hivatali visszaélést követ el, aki fogvatartottnak jogellenesen telefon SIM-kártyát juttat
Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.325/2018. számú jelentős ügyben 2019. április 1-én hozott határozatáról. ...
TOVÁBB >>>