Aktualitások
A Kúria szakmai konzultációt és előadást szervezett a választási ügyekben ítélkező táblabíráknak
A Magyar Nemzet napilap 2019. szeptember 13-án arról számolt be, hogy az egységes jogalkalmazás és jogértelmezés elősegítéséért a Kúria az elmúlt napokban szakmai tanácskozást tartott a választási ügyekben ítélkező táblabíráknak. ...
TOVÁBB >>>
A holland és a magyar legfelsőbb bírósági fórum közötti kétoldalú kapcsolatok elmélyítése
A holland Legfelsőbb Bíróság elnökének meghívására 2019. szeptember 8-10. között Hágában tett hivatalos látogatást egy, a Kúria elnöke által vezetett háromtagú kúriai delegáció. A találkozó célja a két ország legfelsőbb bírósági fóruma közötti kétoldalú szakmai kapcsolatok elmélyítése volt. ...
TOVÁBB >>>
A büntetőeljárás menetének megakasztása a jogszerű és alapos érdemi döntés meghozatalának előmozdítása érdekében történhet
A Kúria a 2019. szeptember 10-én nyilvános ülésen kihirdetett ítéletével (Bt.838/2019.) helyt adott a legfőbb ügyész törvényesség érdekében benyújtott indítványának és kimondotta, hogy törvénysértő a büntetőeljárás előzetes döntéshozatal kezdeményezése végett történő felfüggesztése, ha a kezdeményezésre irányuló kérelem nem európai közösségi norma, uniós szervek, intézmények vagy hivatalok aktusai értelmezésére, érvényességére, hanem a bíróság előtt folyamatban levő ügy kimenetelét nem érintő, az ügy tárgyával össze nem függő kérdésekre vonatkozik ...
TOVÁBB >>>
Az üzletlezárás intézkedés alkalmazásakor csupán az első mulasztás esetén áll fenn az adóhatóság mérlegelési kötelezettsége
A Kúria határozatainak tájékoztatója a Kfv. I.35.374/2019. és a Kfv. I.35.378/2019 számú ügyekben. A felperesnél az adóhatóság ellenőrei számla-nyugtaadási és online pénztárgéppel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló vizsgálatot folytattak, melynek során a nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása és a kasszaellenőrzés folytán fellelt többletösszeg miatt mulasztási bírságot szabtak ki és elrendelték az üzlet lezárását 12 napra. ...
TOVÁBB >>>
Törvénysértő perek 1945 után – A kutatás lehetőségei
Az 1945 utáni törvénysértő perekről rendez közös tudományos konferenciát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), a Kúria és a Legfőbb Ügyészség 2019. szeptember 17-én 10.00 órától a Kúria dísztermében. ...
TOVÁBB >>>
Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és versenytilalmi megállapodás tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsazámú jelentős ügyben hozott határozatáról
Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és versenytilalmi megállapodás tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa A döntés elvi tartalma A felek ha a versenytilalmi megállapodás hatályba lépését feltételhez kötik és annak bekövetkezése előtt a munkavállaló versenytársnál elhelyezkedik, ezzel a magatartásával maga hiúsítja meg a megállapodás hatályosulását. Hatályba nem lépett megállapodásban kikötött kötbérre a munkáltató alappal nem tarthat igényt [Ptk. 6:116. § (1) bekezdés, 6:117. § (1) bekezdés, Mt. 31. §]. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria döntéséről azonnali hatályú felmondás jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.536/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: a pénzügyi vezető ellenőrzési kötelezettségét mulasztja el erre vonatkozó külön szabályzat nélkül is, ha az állami támogatás elnyerése érdekében kötött tanácsadói szerződés alapján a pályázat dokumentációját nem követeli meg, utóbb bizonyítatlan eredetű iratokat csatol, és ezzel a könyvvizsgálói záradék határidőben történő megadását akadályozza. Ezen kötelezettségszegés azonnali hatályú felmondás jogszerű indoka lehet [Mt. 78. § (1) bekezdés a) pont]. ...
TOVÁBB >>>
A munkaügyi bíráskodás egyik legfőbb célja a munkáltató és a munkaadó közötti ideális egyensúlyi állapot fenntartása
A munkajog olyan jogviszonyt szabályoz, ami alapvetően eltér a polgári jogban szabályozott viszonyrendszertől - mondta dr. Tálné dr. Molnár Erika az InfoRádiónak adott interjújában. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője a Paragrafus című magazinműsorban 2019. augusztus 1-jén kifejtette: a jogág sajátossága abban rejlik, hogy a felek alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymással, a jogviszony bizalmi alapokon nyugszik és alapvetően hosszú távra szól, ezáltal a felek ki vannak szolgáltatva egymásnak. ...
TOVÁBB >>>
Dunai hajóbaleset: nincs helye óvadéknak, ha a bűnügyi felügyelet elrendelésének nincsenek meg a feltételei
Tájékoztató a Kúria Bt.III.750/2019/21-es számú ügyben kihirdetett ítéletéről: A vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó veszélyeztetésének vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben, a legfőbb ügyész törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványát elbírálva a Kúria 2019. július 29-én nyilvános ülésen kihirdetett ítéletében megállapította, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság 42.Bny.1646/2019/2. számú, illetőleg a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 26.Bnyf.8434/2019/15. számú végzésének óvadékra vonatkozó rendelkezése törvénysértő. ...
TOVÁBB >>>
Rendkívüli lemondás jogszerűségének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.438/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: keresőképesség hiányában a munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség nem terheli. Foglalkoztatási kötelezettség hiányában kizárt az állásidőre járó díjazás [Ebtv. 44. § a), 45. § (1) bekezdés, Mt. 51. § (1) bekezdés, 146. § (1) bekezdés]. ...
TOVÁBB >>>