Aktualitások
A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm. rendelet 26.§-ának hatályon kívül helyezésére tekintettel, a Kúria Ügykezelő Irodája 2020. június 2. napjától a Kúria Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást. ...
TOVÁBB >>>
A Kúria biztosítja az ügyfelek részére a személyes ügyfélfogadást
Súlyos egészségromlás miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
Súlyos egészségromlás miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.375/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról. Az alperesi kórházban 1998. február 20-án született II. rendű felperesnél kora gyerekkori agykárosodás következett be, ami súlyos mentális retardáltsággal jár együtt. Születésétől kezdve – egyéb betegségei mellett – négy végtagjára kiterjedő bénultságban, mozgáskoordinációs zavarokban, szomatikus és mentális fejletlenségben szenved, önálló helyváltoztató mozgásra nem képes. Egészségi állapota végleges, ápolásra és teljes körű gondozásra szorul, teljes mértékben a családja látja őt el. ...
TOVÁBB >>>
Súlyos egészségromlás miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
A Kúria határozatának tárgya a bíróság illetékessége közigazgatási perben, ha a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes
Szülés utáni kórházi kezeléssel kapcsolatos egészségkárosodás miatti kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.514/2019. számú egyedi ügyben tárgyában hozott határozatról. A felperesek keresetükben az alperest vagyoni és nem vagyoni káraik megtérítésére kérték kötelezni arra tekintettel, hogy az alperes kórház az I. rendű felperes szülése, továbbá a II. rendű felperes ellátása során megsértette az elvárható gondosság követelményét, amelynek következtében a II. rendű felperesnél súlyos egészségkárosodás alakult ki. ...
TOVÁBB >>>
A Kúria határozatának tárgya a bíróság illetékessége közigazgatási perben, ha a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes
A (nyilvános) tárgyalások számának csökkentését szorgalmazza a Kúria
Tájékoztató az azonnali jogvédelem elbírálásának szempontjairól teljes készpénzállomány zárolása esetén
A Kúria Kpkf.VI.39.236/2020/2. számú végzésében kimondta, hogy az azonnali jogvédelem iránti kérelem elbírálásakor mindig az ügy egyedi körülményire, sajátosságaira kell figyelemmel lenni, melyhez az alperesi döntés tartalma a kiindulópont, ezért nem minden esetben kizárólag a beszámoló, mérleg adatai alapján lehet és kell az azonnali jogvédelem iránti kérelmet valószínűsíteni és elbírálni. ...
TOVÁBB >>>
A (nyilvános) tárgyalások számának csökkentését szorgalmazza a Kúria
A pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének teljesítési módja a keretszerződés kötelező eleme
Tűzkár folytán vagyonbiztosítási szerződés alapján kártérítés megfizetése tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.617/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról. A felperesek keresetükben az ingatlanukat ért tűzkár folytán a vagyonbiztosítási szerződésük alapján meg nem térült vagyoni káraik megfizetésére kérték kötelezni az alperest arra tekintettel, hogy a tűz keletkezési helye olyan, számukra hozzáférhetetlen helyen volt, amelynek karbantartásáért, üzemeltetéséért az alperes felel. ...
TOVÁBB >>>
A pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének teljesítési módja a keretszerződés kötelező eleme
Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó követelés iránti perben hozott határozatot a Kúria
Jogalap nélküli gazdagodás, kártérítés és egyebek iránti kiemelt egyedi ügyben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Kúria a Pfv.VI.20.619/2020 számú ügyben hozott határozatáról. A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes és az I. rendű alperes műszakilag kapcsolódó víziközmű szolgáltatók, az I. rendű alperes a felperestől, szerződés nélkül, víziközmű kapcsolódó szolgáltatásként vesz igénybe ivóvíz-értékesítési, valamint szennyvíz-elvezetési és -tisztítási szolgáltatást. ...
TOVÁBB >>>
Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó követelés iránti perben hozott határozatot a Kúria
Megbízási díj iránt indult perben hozott határozatot a Kúria
Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén
Tájékoztató a Kúria határozatáról a a Kpkf.VI.39.305/2020.számú ügyben. Az elsőfokú bíróságnak a felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasító végzése ellen a felperes – elkésetten – fellebbezést és egyben igazolási kérelmet terjesztett elő. ...
TOVÁBB >>>
Megbízási díj iránt indult perben hozott határozatot a Kúria
Össz-szervezeti egészségkárosodása miatti, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
A Kúria honlapja karbantartás miatt 2020.07.11-én 9:00 órától várhatóan 13:00 óráig nem lesz elérhető
Értesítjük a Kúria honlapjának olvasóit, hogy weboldalaink karbantartás miatt 2020. július 11-én 9:00 órától várhatóan 13:00 óráig nem lesznek elérhetőek ...
TOVÁBB >>>
Össz-szervezeti egészségkárosodása miatti, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria
Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén: a felperesi jogi képviselő felelősségi körébe tartozik az elektronikus kapcsolattartásával összefüggő, megfelelő ügyviteli rend kialakítása
Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén: a felperesi jogi képviselő felelősségi körébe tartozik az elektronikus kapcsolattartásával összefüggő, megfelelő ügyviteli rend kialakítása
Sajtóközlemény a Kpkf.VI.39.305/2020. számú ügyben.
Az elsőfokú bíróságnak a felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasító végzése ellen a felperes – elkésetten – fellebbezést és egyben igazolási kérelmet terjesztett elő. ...
TOVÁBB >>>
Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén: a felperesi jogi képviselő felelősségi körébe tartozik az elektronikus kapcsolattartásával összefüggő, megfelelő ügyviteli rend kialakítása
Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti perben hozott határozatot a Kúria
Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti perben hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.21.356/2019/8. számú egyedi ügyről. Az alperes mint megbízó és a felperes mint megbízott 2009. szeptember 28. napján együttműködési szerződést kötöttek egymással. ...
TOVÁBB >>>
Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti perben hozott határozatot a Kúria