Aktualitások
Devizahiteles perek: A Kúria az általa felfüggesztett ügyben az európai bíróság ítéletében megadott szempontok alapján hozza meg döntését
A Kúria elemzi az Európai Unió Bíróságának utóbbi hetekben közzétett határozatait – sajtóközlemény. 1. Az Európai Unió Bírósága az elmúlt hetekben három olyan ügyben (C-621/17., C-34/18. és a C-260/18. sz. ügyek) is határozatot hozott, amelyek tárgya kapcsolódik a Kúriának a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos gyakorlatához. Két ügyben magyar bíróságok, egyben egy lengyel bíróság kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróság előtt. ...
TOVÁBB >>>
A munkavállaló megőrzési felelőssége esetén kármegosztásnak akkor lehet helye, ha munkáltató vétkes vagy felróható magatartása kétséget kizáróan bizonyított és az okozati összefüggés fennáll
Tájékoztató a Kúria (Mfv.II. 10.037/2019/3.) számú ügyben hozott határozatáról.
A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint az alperesek adminisztrátor munkakörben álltak az alperes alkalmazásában, munkaköri feladatuk volt a munkáltató által kezelt társasház közös költségének beszedése ...
TOVÁBB >>>
A Kúria határozat kimondja: a hamis adattartalmú okirat benyújtása, illetve hamis nyilatkozat tétele a közbeszerzési eljárásból való kizárást vonja maga után
Tájékoztató a Kúria a Kfv.II.37.693/2018/7. számon hozott határozatáról.
A Kúria tanácsa által meghozott ítéletében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja, 56. § (1) bekezdés j) pontja, 75. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezései alapján kimondta, hogy a hamisított, de valódi okirat a jogosulatlanul kiegészített részében hamis adattartalmúnak minősül, az ilyen okirat alkalmasság igazolásra való felhasználása hamis adatszolgáltatásnak minősül és kizárást von maga után ...
TOVÁBB >>>
A Zsolnay Porcelánmanufaktúra ingatlannyilvántartását érintő ügyben döntött a Kúria
Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.849/2018. számú ügyben 2019. október 9-én nyilvános tárgyaláson kihirdetett végzéséről: a legfőbb bírói fórum ingatlannyilvántartási jogorvoslat és a törlési per viszonyára vonatkozó elvi jelentőségű döntést hozott ...
TOVÁBB >>>
Tanulmányi szerződések és a versenytilalmi megállapodások – a Kúria szóvivője az InfoRádióban
A tanulmányi szerződések és a versenytilalmi megállapodások körüli jogvitákat vizsgálta a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja. Erről is beszélt a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium szóvivője az InfoRádió Paragrafus című műsorában 2019. október 3-án ...
TOVÁBB >>>
A vagyongyarapodási vizsgálatokban csak akkor alkalmazható becslés, ha a „vagyongyarapodás” vagy az „életvitel” adózott, illetve adómentes fedezete kapcsán merül fel kétség, az ellopott készpénz nem tartozik ebbe a kategóriába- mondta ki a Kúria
Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.450/2018/12.számú döntéséről
A felperestől 2009. augusztus 17-én 12.000.000 forint készpénzt loptak el. Az elsőfokú adóhatóság 2009. évre szja és százalékos EHO adónemekben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le a felperesnél ...
TOVÁBB >>>
Jelentős vámjogi ügyben döntött a Kúria
Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.378/2018/9számú ügyében.
A vámjogi kötelezettség megszegésének elkövetését lehetővé tevő módon átalakított eszköz lefoglalása és elkobzása a vámigazgatási bírság helyszíni megfizetése esetén sem mellőzhető ...
TOVÁBB >>>
Vállalkozási szerződés teljesítésének megtagadása miatt érvényesített kártérítési követelés tárgyában hozott határozatot a Kúria
Tájékoztató a Pfv.V.20.738/2019/5. számú határozatról. A felek között közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés alapján az alperes kórház egy új épület kialakítását és egy meglévő épület átalakítását, felújítását rendelte meg a felperestől, aki a szerződésben nyilatkozott arról, hogy az átvett kivitelezési tervdokumentáció és a munkaterület jellemzőinek ismeretében nem tapasztalt olyan tényt, amely a szerződésszerű teljesítésben akadályozná ...
TOVÁBB >>>
Műhelybeszélgetéseken folytatódik a párbeszéd az Alkotmánybíróság és a Kúria között
Jogi műhelybeszélgetést rendezett a Kúria és az Alkotmánybíróság a Kúria bírói klubjában, 2019. október 7-én. A rendezvény része annak az alkotmányos együttműködésnek, amelynek keretében a két szervezet 2016-ban indított közös kutatási programot az Alaptörvény érvényesülésének vizsgálatára. A program eredményeként idén májusban négy kötetes könyvsorozat jelent meg. ...
TOVÁBB >>>
Egyéb célú, nem akkreditált képzésre tekintettel kért tartózkodási engedély kiadásánál vizsgálandó szempontok
A Kúria a Kfv.II.37.679/2018/9. számú ítéletében kimondta, hogy a tanulmányi célú tartózkodási engedély többszöri hosszabbítását követően az el nem végzett tanulmányokra tekintettel a negyedszerre, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 28. § (1) bekezdése alapján már egyéb célból kért tartózkodási engedély kiadásának megtagadása jogszerű volt ...
TOVÁBB >>>