Aktualitások
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulói a Kúrián
A Kúria Sajtófőnöke, a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium szóvivője és a Büntető Kollégium titkára fogadta a „Nyitott Bíróság” program keretében a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium hallgatóit 2019. november 5-én a Kúrián. ...
Sikerrel vette a Kúria az akadályokat az új eljárásjogi szabályok alkalmazásának első évében – Darák Péter beszámolója az Igazságügyi bizottság előtt
Elsődleges feladata a bíróságoknak, így a Kúriának is a közbizalom megteremtése, a szakértelem biztosítása és a gyors ítélkezés előmozdítása – mondta dr. Darák Péter az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának ülésén, 2019. november 6-án. A szakbizottság a Kúria elnökének a Kúria jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett 2018. évi tevékenységéről elkészített országgyűlési beszámolóját vitatta meg. ...
A Kúria határozatában döntött arról, hogy a munkavállalónak milyen elszámolási kötelezettsége van, ha a munkaviszony az elszámolási időszak (munkaidőkeret) lejárta előtt szűnik meg
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.102/2019/5. számon hozott határozatáról.
A döntési elvi tartalma: Az Mt. 95. § (4) bekezdésének tényleges tartalmát megvizsgálva megállapítható, hogy az Mt. az itt taxatíve felsorolt esetekben csak a tényleges munkavállalói teljesítésnek megfelelő díjazást biztosít és a feleknek nem csak elszámolási kötelezettségük van (az Mt. 95. § (1) bekezdése szerint), hanem az előlegnyújtásból eredő szabályokat is megfelelően alkalmazni kell, azaz a munkáltató a követelését a munkabérből levonhatja. ...
A Kúria illetékes tanácsa kisajátítással kapcsolatos ügyben hozott határozatot
Tájékoztató a Kfv. VI.37.720/2018/6 számú jelentős ügyben.
Kisajátítási kártalanítás szempontjából az ingatlanon fennálló jog jogosultja alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultat kell érteni. Az ingatlan tulajdonosával kötött haszonbérleti megállapodás alapján a haszonbérlőt kisajátítási kártalanítás nem illeti meg. ...
Biztosítási összeg megfizetése iránti perben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.20.029/2018/10. számú egyedi ügyben.
A felperes 1993. december 12-én – magyarországi közvetítőn keresztül – ajánlatot tett az ausztriai székhelyű alperesi biztosító társaság részére élet- és baleset-biztosítás megkötésére. A biztosítási szerződés részévé váltak az alperes 1990. március 20-án jóváhagyott általános baleset-biztosítási feltételei (AUVB). A felperes 2001. október 27-én vétlen elszenvedője volt egy közlekedési balesetnek, amelynek következtében a munkaképességét jelentős mértékben csökkentető maradandó fogyatékosságai alakultak ki. ...
A devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testület októberi üléséről
Ülésezett a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekkel foglalkozó konzultációs testület (továbbiakban: Testület). A Kúria mellett működő, bírókból álló szakmai grémium 2019. október 30-án tartotta megbeszélését. ...
Prémium és versenytilalom ellenértékének megfizetéséről döntött a Kúria
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.135/2019/6. számon meghozott döntéséről.
A felperes 2011. április 1-jétől állt alkalmazásban az alperesnél ügyvezető munkakörben. A felek a munkaszerződésben megállapodtak abban, hogy ha a cég adózás előtti eredménye az év végén pozitív, a munkavállalót megilleti az éves alapbér fele összegével megegyező összegű prémium. ...
Elmaradt juttatás megfizetése tárgyában döntött a Kúria
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.072/2019/3. számon hozott döntéséről.
A felperes személygépkocsi értékesítő munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Munkaszerződése értelmében a mindenkori minimálbér szerinti időbérre, ezt meghaladóan a munkavégzési és províziós szabályzat szerinti jutalékra volt jogosult. ...
Ha a közalkalmazott vezetői megbízását és annak elfogadását a felek a Kjt. kógens rendelkezése ellenére nem foglalták írásba, az érvénytelen
Tájékoztató a Kúria Mfv.II. 10.075/2019/4. számú ügyben hozott határozatáról. A felperes az alperesnél állt közalkalmazotti jogviszonyban, kinevezését az alperes 2010. január 1-jétől osztályvezetői munkakörről vendéglátóipari üzemgazdász munkakörre módosította, egyidejűleg – külön okiratban – határozatlan idejű osztályvezetői megbízást adott számára. ...
Ha a kormánytisztviselő részére a munkáltató felmentést közölt és annak tartama alatt az érintett meghal, örököse jogosult az elhunytat megillető végkielégítés összegének megfelelő juttatásra
Tájékoztató a Mfv.II.10.097/2019/3. számú ügyben hozott határozatáról. A néhai kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát az alperes 2017. február 28-án kelt felmentésével 2017. április 30-ára egészségügyi alkalmatlanság indokával megszüntette. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENSZAKMAI TESTÜLETEK ÁLLÁSFOGLALÁSAISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK