Aktualitások
A Kúria szakmai konzultációt és előadást szervezett a választási ügyekben ítélkező táblabíráknak
A Magyar Nemzet napilap 2019. szeptember 13-án arról számolt be, hogy az egységes jogalkalmazás és jogértelmezés elősegítéséért a Kúria az elmúlt napokban szakmai tanácskozást tartott a választási ügyekben ítélkező táblabíráknak. ...
A holland és a magyar legfelsőbb bírósági fórum közötti kétoldalú kapcsolatok elmélyítése
A holland Legfelsőbb Bíróság elnökének meghívására 2019. szeptember 8-10. között Hágában tett hivatalos látogatást egy, a Kúria elnöke által vezetett háromtagú kúriai delegáció. A találkozó célja a két ország legfelsőbb bírósági fóruma közötti kétoldalú szakmai kapcsolatok elmélyítése volt. ...
A büntetőeljárás menetének megakasztása a jogszerű és alapos érdemi döntés meghozatalának előmozdítása érdekében történhet
A Kúria a 2019. szeptember 10-én nyilvános ülésen kihirdetett ítéletével (Bt.838/2019.) helyt adott a legfőbb ügyész törvényesség érdekében benyújtott indítványának és kimondotta, hogy törvénysértő a büntetőeljárás előzetes döntéshozatal kezdeményezése végett történő felfüggesztése, ha a kezdeményezésre irányuló kérelem nem európai közösségi norma, uniós szervek, intézmények vagy hivatalok aktusai értelmezésére, érvényességére, hanem a bíróság előtt folyamatban levő ügy kimenetelét nem érintő, az ügy tárgyával össze nem függő kérdésekre vonatkozik ...
Az üzletlezárás intézkedés alkalmazásakor csupán az első mulasztás esetén áll fenn az adóhatóság mérlegelési kötelezettsége
A Kúria határozatainak tájékoztatója a Kfv. I.35.374/2019. és a Kfv. I.35.378/2019 számú ügyekben. A felperesnél az adóhatóság ellenőrei számla-nyugtaadási és online pénztárgéppel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló vizsgálatot folytattak, melynek során a nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása és a kasszaellenőrzés folytán fellelt többletösszeg miatt mulasztási bírságot szabtak ki és elrendelték az üzlet lezárását 12 napra. ...
Törvénysértő perek 1945 után – A kutatás lehetőségei
Az 1945 utáni törvénysértő perekről rendez közös tudományos konferenciát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB), a Kúria és a Legfőbb Ügyészség 2019. szeptember 17-én 10.00 órától a Kúria dísztermében. ...
Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és versenytilalmi megállapodás tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.509/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma A felek ha a versenytilalmi megállapodás hatályba lépését feltételhez kötik és annak bekövetkezése előtt a munkavállaló versenytársnál elhelyezkedik, ezzel a magatartásával maga hiúsítja meg a megállapodás hatályosulását. Hatályba nem lépett megállapodásban kikötött kötbérre a munkáltató alappal nem tarthat igényt [Ptk. 6:116. § (1) bekezdés, 6:117. § (1) bekezdés, Mt. 31. §]. ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről azonnali hatályú felmondás jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.536/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: a pénzügyi vezető ellenőrzési kötelezettségét mulasztja el erre vonatkozó külön szabályzat nélkül is, ha az állami támogatás elnyerése érdekében kötött tanácsadói szerződés alapján a pályázat dokumentációját nem követeli meg, utóbb bizonyítatlan eredetű iratokat csatol, és ezzel a könyvvizsgálói záradék határidőben történő megadását akadályozza. Ezen kötelezettségszegés azonnali hatályú felmondás jogszerű indoka lehet [Mt. 78. § (1) bekezdés a) pont]. ...
A munkaügyi bíráskodás egyik legfőbb célja a munkáltató és a munkaadó közötti ideális egyensúlyi állapot fenntartása
A munkajog olyan jogviszonyt szabályoz, ami alapvetően eltér a polgári jogban szabályozott viszonyrendszertől - mondta dr. Tálné dr. Molnár Erika az InfoRádiónak adott interjújában. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője a Paragrafus című magazinműsorban 2019. augusztus 1-jén kifejtette: a jogág sajátossága abban rejlik, hogy a felek alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymással, a jogviszony bizalmi alapokon nyugszik és alapvetően hosszú távra szól, ezáltal a felek ki vannak szolgáltatva egymásnak. ...
Dunai hajóbaleset: nincs helye óvadéknak, ha a bűnügyi felügyelet elrendelésének nincsenek meg a feltételei
Tájékoztató a Kúria Bt.III.750/2019/21-es számú ügyben kihirdetett ítéletéről: A vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó veszélyeztetésének vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben, a legfőbb ügyész törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványát elbírálva a Kúria 2019. július 29-én nyilvános ülésen kihirdetett ítéletében megállapította, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság 42.Bny.1646/2019/2. számú, illetőleg a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 26.Bnyf.8434/2019/15. számú végzésének óvadékra vonatkozó rendelkezése törvénysértő. ...
Jogviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei és egyéb járandóságok tárgyában hozott döntést a Kúria
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.478/2018. számú ügyről. A felperes 2010. december 1-től törvényességi felügyelő és jogtanácsos munkakört töltött be az alperesnél. A felperesnek 2011. május 11-én a főosztályvezető két tanú jelenlétében megkísérelte átadni a felmentéséről szóló okiratot. A felperes ezt megtagadta, és kérte, hogy postán küldjék el részére. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK