Knk.IV.37.425/2017/4. számú határozat

A Kúria
v é g z é s e

 

Az ügy száma: Knk.IV.37.425/2017/4.

A tanács tagjai: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke,  Dr. Horváth Tamás előadó bíró,
                         Dr. Balogh Zsolt bíró

A kérelmező: K. B. Á.

A kérelmező képviselője: Dr. Tordai Csaba ügyvéd

A kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság

Az ügy tárgya:  Knk.IV.37.425/2017/3. számú végzés kijavítása

Rendelkező rész

A Kúria a Knk.IV.37.425/2017/3. számú végzés indokolásának első bekezdését kijavítja az alábbiak szerint:

„A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) K. B. Á. (B., V. G. utca 17.) (a továbbiakban: kérelmező) magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés ügyében 53/2017. számú határozatával döntött.”

E végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A Kúria hivatalból észlelete, hogy a Knk.IV.37.425/2017/3. számú végzése indokolásának első bekezdésében számelírás történt, a határozat tárgyát képező 53/2017. NVB határozat helyett az 54/2017. számú határozat került megjelölésre. Erre tekintettel a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 228. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 224. § (1) bekezdés szerint a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott a végzés kijavításáról.

A Kúria által hozott végzés elleni további jogorvoslatnak a Pp. 233.§-a, 233/A.§-a és a Pp. 271.§-ának (1) bekezdés e) pontja alapján nincs helye.

Budapest, 2017. szeptember 12.

Dr. Kalas Tibor s. k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s.k. előadó bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró