Knk.III.37.793/2020/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Knk.III.37.793/2020/2.

A tanács tagjai: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke, Dr. Vitál-Eigner Beáta előadó bíró, Dr. Sugár Tamás bíró

Kérelmező: …..

Az eljárás tárgya: népszavazási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért határozat: A Nemzeti Választási Bizottság 42/2020. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság a (továbbiakban: NVB) a 42/2020. számú határozatával megtagadta a kérelmező által népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését. Jogorvoslati tájékoztatása szerint a bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

A felülvizsgálati kérelem          

[2] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását és a benyújtott kérdés hitelesítését kérte.

[3] A felülvizsgálati kérelmet személyesen terjesztette elő.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.  törvény (továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell.

[5] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[6] A kérelmező által benyújtott felülvizsgálati kérelem a fenti törvényi feltételnek nem felel meg. A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselő nélkül nyújtotta be és nem utalt arra, továbbá nem is igazolta, hogy jogi szakvizsgával rendelkezne.

[7] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[8] A fentiekre figyelemmel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[9] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja értelmében illetékmentes.

[10] A Kúria végzése elleni további jogorvoslat lehetőségét az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2020. november 2.

Dr. Kalas Tibor s.k. a tanács elnöke,
Dr. Vitál-Eigner Beáta s.k. előadó bíró,
Dr. Sugár Tamás s.k.bíró