Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.038/2021/4. számú végzése

2022/08. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.021/2021/17. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a jogegységi panasz eljárást megszünteti.
A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.

2022/08. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.018/2021/10. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát elutasítja.
Kötelezi a felpereseket, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 63 500 (hatvanháromezer-ötszáz) forint jogegységi panasz eljárási költséget.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/08. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.021/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.016/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a perújító felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.015/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a perújító felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.027/2021/8. számú jogegységi hatályú határozata

2022/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.006/2022/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.002/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.001/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az I–II. r. felperesek jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/06. szám