Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.040/2022/7. számú jogegységi hatályú határozata

Rendelkező rész

A Kúria megállapítja, hogy a Gfv.30.480/2021/5. számú közbenső ítélete jogkérdésben eltér a Gfv.30.340/2019/7. számú, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett ítélettől.
Az eltérés indokolt volt, ezért a Kúria a Gfv.30.480/2021/5. számú közbenső ítéletét hatályában fenntartja.

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 6/2023. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.052/2022/13. szám)

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria K.V. tanácsának egyesített előzetes döntéshozatali indítványai alapján lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot:

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa
5/2023. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.043/2022/9. szám)

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria B.III. tanácsa által előterjesztett előzetes döntéshozatali indítvány alapján lefolytatott jogegységi eljárásban a 2023. június 5-én megtartott ülésen a fiatalkorúval szemben kiszabható büntetések tárgyában meghozta a következő

jogegységi határozatot:

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 4/2023. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.053/2022/15. szám)
versenyjogi tárgyú ügyben a határidőn túli bírságolás jogkövetkezményeiről

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria K.I. tanácsa előzetes döntéshozatali indítványa alapján „versenyjogi tárgyú ügyben a határidőn túli bírságolás jogkövetkezményei” tárgyában meghozta a következő

jogegységi határozatot:

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.021/2023/3. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.019/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.017/2023/3. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.004/2023/7. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát elutasítja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 50 000 (ötvenezer) forint jogegységi panasz eljárásban felmerült költséget.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz tekintetében irányadó tényállás

2023/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.055/2022/10. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát elutasítja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 63 500 (hatvanháromezer ötszáz) forint jogegységi panasz eljárásban felmerült költséget.
A jogegységi panasz eljárás illetékét az állam viseli.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.016/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az I. rendű alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/06. szám