Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.032/2022/5. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/11. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa
2/2022. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.011/2022/15. szám)
a genetikai, teratológiai ártalom következtében egészségkárosodottan született gyermek esetében az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének fennállása miatt kártérítésként fizetendő felnevelési költségről

2022/11. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.033/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A jogegységi panasz előterjesztője a Kúria Mfv.II.10.013/2022/2. számú, felülvizsgálati kérelmet visszautasító végzésével szemben nyújtott be jogegységi panaszt, amelyben kérte a végzés hatályon kívül helyezését és a Kúriának az eljárás lefolytatására utasítását.

2022/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.031/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2022/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.022/2022/6. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A jogegységi panasz eljárásban felmerült 50 000 (ötvenezer) forint illeték az állam terhén marad.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás

2022/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.018/2022/6. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A jogegységi panasz eljárásban felmerült 50 000 (ötvenezer) forint illeték az állam terhén marad.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás

2022/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.007/2022/6. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a jogegységi panaszt elutasítja.
A jogegységi panasz eljárás illetékét az állam viseli.
A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Indokolás

A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás

2022/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.036/2021/13. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 50 000 (ötvenezer) forint jogegységi panasz eljárásban felmerült költséget.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata

Rendelkező rész

A Kúria megállapítja, hogy a Pfv.I.21.240/2021/4. számú, jogegységi panasszal támadott ítélet jogkérdésben eltér a Pfv.III.21.464/2013/12., Pfv.V.21.402/2019/8., valamint a Kfv.IV.38.015/2018/5. számú – a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett – határozattól. Az eltérés nem volt indokolt.

2022/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.010/2022/4. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2022/08. szám