Keresés

Európai Unió Bírósága Határozatai

IV.

C-555/21. sz. UniCredit Bank Austria ügyben 2023. február 9-én hozott ítélet

A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4‑i 2014/17/ЕU európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének (1) bekezdését
a következőképpen kell értelmezni:

2023/04. szám

III.

C‑477/21. sz. MÁV-START ügyben 2023. március 2-án hozott ítélet

1)   A munkaidő‑szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4‑i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkét az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben
a következőképpen kell értelmezni:
az ezen irányelv 3. cikkében előírt napi pihenőidő nem képezi az ezen 5. cikkben említett heti pihenőidő részét, hanem ahhoz hozzáadódik.

2023/04. szám

II.

C-393/21. sz. Lufthansa Technik AERO Alzey ügyben 2023. február 16-án hozott ítélet

1)   A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21‑i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkének c) pontját

a következőképpen kell értelmezni:

2023/04. szám

I.

C-349/21. sz. HYA és társai (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques) ügyben 2023. február 16-án hozott ítélet

2023/04. szám

IV.

C-396/21. sz. FTI Touristik (Voyage à forfait aux Îles Canaries) ügyben 2023. január 12-én hozott ítélet

Az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25‑i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének (1) bekezdését

a következőképpen kell értelmezni:

2023/03. szám

III

C‑395/21. sz. D.V. (Honoraires d’avocat – Principe du tarif horaire) ügyben 2023. január 12-én hozott ítélet

1)    A 2011. október 25‑i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5‑i 93/13/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdését

a következőképpen kell értelmezni:

2023/03. szám

II

C-158/21. sz. Puig Gordi és társai ügyben 2023. január 31-én hozott ítélet

2023/03. szám

I.

C-132/21. sz. Budapesti Elektromos Művek ügyben 2023. január 12-én hozott ítélet

2023/01. szám

V.
C-600/21. sz. QE kontra Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest ügyben 2022. december 8-án hozott ítélet

2023/02. szám

IV.
C-577/21. sz. LM és NO kontra HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG ügyben 2022. december 15-én hozott ítélet

2023/02. szám

Oldalak