Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.004/2023/7. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát elutasítja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 50 000 (ötvenezer) forint jogegységi panasz eljárásban felmerült költséget.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz tekintetében irányadó tényállás

2023/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.055/2022/10. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát elutasítja.
Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 63 500 (hatvanháromezer ötszáz) forint jogegységi panasz eljárásban felmerült költséget.
A jogegységi panasz eljárás illetékét az állam viseli.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/07. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.016/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az I. rendű alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.014/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.013/2023/3. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a II. rendű alperesi érdekelt jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.012/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria az I. és II. rendű felperesek jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.025/2022/13. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felperesek jogegységi panaszát elutasítja.
A le nem rótt 705 200 (hétszázötezer-kétszáz) forint jogegységi panasz eljárási illeték az állam terhén marad.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz tekintetében irányadó tényállás

2023/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.064/2022/7. számú végzése


Rendelkező rész

A Kúria a jogegységi panasz eljárást megszünteti.

A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.


Indokolás

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.063/2022/7. számú végzése


Rendelkező rész

A Kúria a jogegységi panasz eljárást megszünteti.

A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.


Indokolás

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa Jpe.III.60.037/2022/12. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria K.V. tanácsa által előterjesztett előzetes döntéshozatali indítvány alapján indult jogegységi eljárásban meghozta a következő

végzést:

a Jogegységi Panasz Tanács a jogegységi határozat meghozatalát mellőzi.

Indokolás

I.

2023/05. szám