Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 2/2023. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.036/2022/11. szám)

a Földforgalmi törvényben rögzített „közvetlen megelőző” minősítés megítéléséről

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettese által kezdeményezett jogegységi eljárásban, a 2023. február 20. napján megtartott ülésén, meghozta a következő

jogegységi határozatot:

2023/04. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.065/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.062/2022/4. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria az I. és II. rendű alperesek jogegységi panaszait visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.045/2022/8. számú határozata

2023/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.020/2022/7. számú határozata

2023/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 1/2023. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.049/2022/8. szám)

a végrehajtási eljárásban a felek személyében a végrehajtható okirat kiállítását megelőzően bekövetkezett, de az azt követően észlelt változás esetén a jogutódlás megállapításáról

2023/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 6/2022. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.027/2022/15. szám)

követelésrész érvényesítése esetén az anyagi jogerőhatás érvényesüléséről

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa – a Kúria Polgári Kollégiumának kúriai bíró tagjaival kiegészülve – a Kúria Polgári Kollégiuma kollégiumvezetőjének előzetes döntéshozatali indítványa alapján az anyagi jogerőhatás érvényesülése tárgyában meghozta a következő

jogegységi határozatot:

2023/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.056/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a VI. rendű terhelt jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.050/2022/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/01. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.035/2022/7. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz alapjául szolgálató tényállás
[1] A felperes a holland jog szerint bejegyzett gazdasági társaság, amely online szálláshely-közvetítő foglalási rendszert működtet.

2023/01. szám