Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.014/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.013/2023/3. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a II. rendű alperesi érdekelt jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.012/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria az I. és II. rendű felperesek jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.025/2022/13. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felperesek jogegységi panaszát elutasítja.
A le nem rótt 705 200 (hétszázötezer-kétszáz) forint jogegységi panasz eljárási illeték az állam terhén marad.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz tekintetében irányadó tényállás

2023/06. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.064/2022/7. számú végzése


Rendelkező rész

A Kúria a jogegységi panasz eljárást megszünteti.

A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.


Indokolás

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.063/2022/7. számú végzése


Rendelkező rész

A Kúria a jogegységi panasz eljárást megszünteti.

A végzés ellen nincs helye jogorvoslatnak.


Indokolás

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa Jpe.III.60.037/2022/12. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria K.V. tanácsa által előterjesztett előzetes döntéshozatali indítvány alapján indult jogegységi eljárásban meghozta a következő

végzést:

a Jogegységi Panasz Tanács a jogegységi határozat meghozatalát mellőzi.

Indokolás

I.

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 3/2023. jogegységi határozat (Jpe.IV.60.028/2022/11. szám)

A mezőgazdasági igazgatási szerv által lefolytatott földárverési eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető jogorvoslatról

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria K.II. számú tanácsának előzetes döntéshozatali indítványa alapján lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a következő

2023/05. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.044/2022/10. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a felperesek jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz alapjául szolgáló tényállás

2023/04. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.023/2022/7. számú határozata

2023/04. szám