Keresés

Kollégiumi vélemények

2/2021. (V. 13.) BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

2023/08. szám

1/2021. (V. 13.) BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

A Btk. 52. § (3) bekezdés szerinti foglalkozástól eltiltás a Btk. XIX. Fejezetének bármely bűncselekménye, bármely elkövetési magatartása és bármely elkövetője (tettes, részes) esetében alkalmazható, a Btk. 202. §-ába ütköző kitartottság kivételével.

2023/08. szám

1/2016. (II. 1.) BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

1. A munkából kiesett időre történő költségtérítés kivételével a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bíróság előtt tanúként megjelent, hivatásos állományú tagja az általános szabályok szerint jogosult a megjelenésével kapcsolatos költség megtérítésére.

2023/08. szám

2/2014. (VII. 7.) BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

1. A Btk. 459. § (1) bekezdés 12. n) pontja szerinti közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezet fogalma alatt a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti, közszolgáltatási szerződés alapján, menetrend szerint végzett vasúti, közúti és vízi személyszállítási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet kell érteni.

2023/08. szám

4/2013. (X. 14.) BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.
Határozott tartamú szabadságvesztés esetében a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének legkorábbi, törvény erejénél fogva kötelező időpontjára vonatkozó rendelkezés a 2012. évi C. törvény (Btk.) 2. § (1)–(2) bekezdése szerinti elbírálás fogalmába tartozik.
Megváltozása alapot ad – enyhébb elbírálás címén – a módosító törvény alkalmazására.

2023/08. szám

1/2013. (V.  8.) BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

I. Magánvádas büntetőügyben önmagában a feljelentés bírósághoz érkezése miatt a feljelentett személy mentelmi jogának felfüggesztése iránt a Be. 719. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedések megtételének nincs helye.

2023/08. szám

95. BK vélemény
A vagyonelkobzás egyetemleges alkalmazásának tilalmáról, illetve a részesekkel szembeni alkalmazásáról

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

2023/08. szám

94. BK vélemény

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

2023/08. szám

91. BK vélemény
A védő helyettesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről

A Bszi. 27. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kúria Büntető Kollégiuma az alábbiak szerint foglal állást.

2023/08. szám

90. BK vélemény
A pótmagánvádas eljárás gyakorlati tapasztalatai alapján felmerült egyes jogértelmezést igénylő kérdésekről

2023/08. szám