Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.070/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja. 
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2024/04. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.068/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria az adós jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2024/04. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.071/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2024/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.069/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2024/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.030/2023/11. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát elutasítja.
A lerótt eljárási illetéket a felperes viseli.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2024/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.009/2023/22. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria a IV–XV. rendű alperesek jogegységi panaszát elutasítja.
Kötelezi a IV–XV. rendű alpereseket, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 425 800 (négyszázhuszonötezer-nyolcszáz) forint jogegységi panasz eljárásban felmerült költséget.
A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

2024/03. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.054/2022/14. számú jogegységi hatályú határozata

2024/02. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 9/2023. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.038/2023/12. szám)

A végrehajtási záradékkal ellátható közjegyző okiratba foglalt követelés elévüléséről

2024/02. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 8/2023. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.059/2022/11. szám)

A kétoldalú jogsegélyegyezmények alkalmazhatósága közigazgatási ügyekre

2024/02. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.059/2023/7. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát visszautasítja. 
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

2024/01. szám