Keresés

Jogegységi panasz eljárásban hozott határozatok

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.032/2023/3. számú végzése

Rendelkező rész

A Kúria a felperesek jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.005/2023/6. számú határozata

Rendelkező rész
A Kúria az alperes jogegységi panaszát elutasítja.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A jogegységi panasz elbírálása szempontjából irányadó tényállás

2023/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa
7/2023. Jogegységi határozat (Jpe.IV.60.024/2023/10. szám)
a felülvizsgálati kérelemnek a joggyakorlat egységének biztosítása érdekében való befogadásáról

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria K.VII. tanácsa előzetes döntéshozatali indítványa alapján „a felülvizsgálati kérelemnek a joggyakorlat egységének biztosítása érdekében való befogadása” tárgyában meghozta a következő

jogegységi határozatot:

2023/10. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.031/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.027/2023/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.026/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a IV. rendű alperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.025/2023/4. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperesek jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.023/2023/4. számú végzése

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.020/2023/3. számú végzése

Rendelkező rész
A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

2023/09. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.I.60.041/2022/12. számú jogegységi hatályúhatározata

Rendelkező rész
A Kúria megállapítja, hogy a Gfv.30.050/2022/5. számú közbenső ítélete jogkérdésben eltér a Gfv.30.340/2019/7. számú, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozattól.
Az eltérés indokolt volt, ezért a Kúria a Gfv.30.050/2022/5. számú közbenső ítéletét hatályában fenntartja.

2023/09. szám