A Kúria alkotmányos helye, feladatai és hatásköre

Az Alaptörvény 25. cikke szerint a Kúria Magyarország legfőbb bírósági szerve. A Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a bíróságokra kötelezőek.

 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény értelmében a Kúria:

  1. elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot,
  2. elbírálja a felülvizsgálati kérelmet,
  3. a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz,
  4. elbírálja a jogegységi panaszokat,
  5. joggyakorlat-elemzést folytat a jogerős vagy véglegessé vált határozattal befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát,
  6. dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről,
  7. dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról, és
  8. eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben.