Szolgáltatások

A Könyvtár alapvető feladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI törvény alapján a Kúria ítélkező tevékenységének támogatása. Ennek a feladatnak a Könyvtár a könyvállomány gyűjtésével, feltárásával, gondozásával, rendelkezésre bocsátásával, magas színvonalú könyvtári információs tevékenység és szolgáltatások nyújtásával tesz eleget.

A Könyvtár szolgáltatásait elsősorban a Kúria dolgozói vehetik igénybe.

A Könyvtárat külön engedéllyel szolgálati jogviszonnyal nem rendelkezők – igazságügyi szervek dolgozói, ügyvédek, közjegyzők, az egyetemek állam- és jogtudományi karán oktatók és a jogtudomány területén kutató szakemberek, egyetemi hallgatók – is látogathatják, könyvállományát helyben használhatják.

A Könyvtár látogatásához az olvasó külön beiratkozására nincs szükség, az arra való jogosultságot a bírói, illetőleg igazságügyi alkalmazotti jogviszony biztosítja. A látogatáshoz való jogosultságot kérésre igazolni kell.

A Kúria Tőry Gusztáv Jog Szakkönyvtárában igénybe vehető térítésmentes szolgáltatások:

1.    Helyben használat
2.    Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés
3.    Könyvtárközi kölcsönzés
4.    Katalógus használat: cédula és online
5.    Könyvtári reprográfia, digitalizálás: szkennelés és digitális fényképezés
6.    Könyvtári számítógépes munkaállomás használata és jogi online adatbázisok elérése
7.    Szaktájékoztatás az állományról, az elérhető adatbázisokról.

Helyben használható, nem kölcsönözhető dokumentumok

  • az egy példányban meglévő dokumentumok
  • az 1945 előtt megjelent dokumentumok
  • kurrens időszaki kiadványok legfrissebb számai
  • kézikönyvtári dokumentumok

A nem kölcsönözhető dokumentumokat a nyitvatartás ideje alatt helyben használhatják az olvasók, illetve a Kúria munkatársai igénybe vehetik a térítésmentes másolás, szkennelés lehetőségét is.

Könyvtárközi kölcsönzés

Amennyiben a kért mű nincs meg a Könyvtár állományában, az olvasó könyvtárközi kölcsönzést is igényelhet.

  • A könyvtárközi kölcsönzést a Könyvtár valamennyi kölcsönzésre jogosult olvasója igénybe veheti.
  • A belföldi dokumentumkölcsönzés ingyenes.
  • A más könyvtárak állományában található dokumentumokból másolat kérhető. A másolatok árát a szolgáltató könyvtár állapítja meg, amennyiben térítésköteles, azt a kérő olvasónak meg kell térítenie.
  • Külföldről csak olyan dokumentum kérhető meg könyvtárközi kölcsönzés keretében, amely a magyarországi könyvtári rendszerben nem található meg. Ennek költsége a kölcsönzést igénylő olvasót terheli.

Katalógus használat

A látogató jogosult az állományfeltáró eszközök használatára. A Könyvtárban az online számítógépes katalógus tartalmazza a Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtár teljes állományát.

A Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer állománya a bírósági könyvtárak online közös katalógusán keresztül érhető el a felhasználók számára.Az Országos Bírósági Könyvtári Katalógus elérhetősége: https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb

Könyvtári reprográfia, digitalizálás: szkennelés és digitális fényképezés

A Könyvtárban a Kúria munkatársai számára térítésmentes a nyomtatás, a Könyvtár állományában lévő dokumentumok díjmentesen fénymásolhatók és digitalizálhatók (szkenner és digitális fényképezőgép segítségével) a szerzői jogokra figyelemmel. A másolásért, valamint a szerzői jogok betartásáért a másolást végző könyvtáros és a felhasználó felel.

Az eszközök használatára csak a Könyvtár dolgozói jogosultak.

Az olvasók a könyvtári dokumentumokból (pl. a kapcsos rendszerű, szétnyitható stb.) nem vehetnek ki lapokat. Szükség esetén azokból fénymásolat készítését kérhetik a könyvtárostól.

Nem végezhető el a fénymásolás olyan dokumentumból, amelynek állaga emiatt romlana.