Keresés a katalógusban

Keresés az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer Katalógusában

2006-os évet megelőzően országos szinten 27 földrajzilag elkülönülten található bírósági báziskönyvtár működött, amelyek különböző szintű adatfeldolgozási technikákat alkalmaztak. Ezek elektronikus eszközökkel való összekapcsolását célozza meg az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer (IKR) kialakítása. Ez a hálózati rendszer teszi lehetővé, hogy a felhasználók egy egységes katalógus-rendszer segítségével megtalálják a keresett dokumentumokat és információkat a bírósági könyvtári rendszerben. Az Országos Bírósági Könyvtári Katalógus elérhetősége.

Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer katalógusának főbb jellemzői

Az IKR WebOpac keresőfelülete alkalmas arra, hogy a távoli felhasználók tájékozódjanak a könyvtár adatbázisában. Ehhez mindössze egy internet kapcsolattal rendelkező számítógépre van szükség. Előnye, hogy térben és időben korlátlanul használható, ugyanahhoz az adathoz, információhoz egyidejűleg többen hozzáférhetnek.

A katalógus tartalmazza a magyar bírósági könyvtári hálózatban eddig feldolgozott dokumentumok leírását, példányadatait a lelőhely információkkal együtt. A katalógusban könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok, illetve a tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok visszakeresésére is van lehetőség.

2015-ös évtől a katalógusban a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának teljes könyvállomány visszakereshető.

Keresés az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer katalógusában

A kereső képernyő látszólag úgy néz ki, mint egy űrlap, keresés indításakor nem szükséges minden adatot megadni!
Ha a szerző neve egyedi, elég lehet a vezetékneve és esetleg egy fontos (kulcs)szó a címből. Minél sajátosabb, csak a műre jellemző szót ismerünk, annál kevesebb szó elegendő a megkereséséhez. A képernyő által felkínáltak (szerző, cím, tárgyszó, kiadási év, lelőhely) csak lehetőségek, amelyek aszerint használandók, amilyen információ a műről birtokunkban van.

Keresési stratégiák

1. Egyszerű keresés – egy szempontú, szavas keresés

Egy meghatározott mű kereshető a dokumentum adatait leíró tétel bármely szava vagy annak része alapján.
Kereshetünk:

 • a szerzőre (szerkesztő, egyéb alkotó)
 • címre vagy annak szavaira
 • tárgyszóra (dokumentum tartalmára utaló, téma szerinti keresés)
 • kiadóra
 • ETO számra
 • raktári jelzetre
 • ISBN és ISSN számra (könyv ill. folyóirat egyedi azonosító száma)
 • vonalkódra

 Szerző nevére kereséskor a név elé nem kellenek a titulusok.
Többszavas cím esetén nem kell minden szót beírni.
Tárgyszavas keresésnél 1, legfeljebb 2 szót írjunk be!
Lehetőség van nem konkrét mű keresésére is, ebben az esetben célszerű a toldalékos szavakat csonkolni. A csonkolás állhat a szó elején, végén vagy közepén, jele a Corvina adatbázisokban a %.
A keresést mindig ékezethelyesen kell megadni, a kis- és nagybetűkre azonban nem érzékeny a rendszer. Vannak  un. tiltott szavak – névelők, kötőszavak magyar és idegen nyelven – amelyeket a program nem veszi figyelembe. A magyar ábécében nem használt betűt tartalmazó szó esetén kérje a könyvtáros segítségét!
A keresést indíthatjuk a “Keresés” parancsikonra való kattintással, vagy az “Enter” billentyű segítségével.

A kereséskor egy oldalon megjeleníthető találatok száma is beállítható, a  lekérdezés eredményeként kapott tételek, kijelölésük után, RÖVID, HOSSZÚ (részletes bibliográfiai adatok: pl. a folyóiratok állományadatai csak itt láthatóak) és STÁTUSZ információkat tartalmazó formában tekinthetők meg. Ez utóbbi ad tájékoztatást arról, hogy a keresett mű éppen hozzáférhető-e, kölcsönözhető-e.
A kapott találatok rendezésére is lehetőség van, szerző, cím és dátum szerint, illetve növekvő vagy csökkenő sorrendet is kialakíthatunk.

2. Összetett keresés – több szempontú keresés

Összetett kereséskor több együttes szempont alapján kereshetünk dokumentumokat. A keresőűrlap több mezőjében adunk meg keresési feltételt, s azokat logikai operátorokkal (ÉS, VAGY, DE NEM) kapcsoljuk össze, de lehetőség van további szűrők megadására is, úgy mint:

 • lelőhely pl. Kúria vagy Fővárosi Törvényszék vagy az összes bírósági könyvtár gyűjteményében
 • dokumentumtípus
 • nyelv
 • idő intervallum szűkítése (mettől meddig kiadott művekre kéri a keresést)

3. Böngészés – Listás keresés

A katalógusban fellelhető nevek, címek, tárgyszavak betűrendes listáját tartalmazza a hozzá tartozó találati halmazzal, járulékos információival segítséget ad a személyek azonosításához, bemutatja a tárgyszavak közötti kapcsolatokat. Böngésző keresésnél nem konkrét találatot kap az olvasó, kereső, hanem az adatbázis egységesített besorolási adatai között kereshetünk.  Tájékozódhatunk pl. arról, hogy milyen tárgyszavak állnak rendelkezésre, az adott tárgyszót hány rekord tartalmazza. Miután megtaláltuk az elképzelésünknek megfelelő, vagy ahhoz közel álló kifejezést, a normál keresés használatával már létező kifejezésekre tudunk keresni, így elkerültük az eredménytelen keresést. Amennyiben nem vagyunk biztosak az írásmódban, vagy több azonos alakú besorolási adat közül szeretnénk kiválasztani az igazit, akkor válasszuk ezt a megoldást.

Kosár tartalma – találatok átmeneti tárolása
A keresés végéig gyűjthetjük a találatokat, szükség szerint törölhetünk belőle, vagy adhatunk hozzá újabb elemeket. Ha végeztünk a kereséssel elmenthetjük a “Rekordok letöltése” gomb segítségével.