BKv58. (BK 161.)

Nyomtatóbarát változat

Ha a bíróság elé állítás során a bíróság a tárgyaláson az iratokat az ügyésznek visszaküldi [Be. 522. § (3) bek., 523. § (2) bek., 524. §], az ügy a vádemelést megelőző szakba kerül vissza.

 

A Be. 517. §-a bíróság elé állítás feltételeit sorolja fel. Eszerint a terhelt olyan bűncselekmény elkövetésétől számított tizenöt napon belül állítható a bíróság elé, amelyet a törvény nyolc évet meg nem haladó szabadságvesztéssel fenyeget; további feltétel, hogy az egyszerű megítélésű ügyben a bizonyítékok rendelkezésre állnak, és tettenérés történt, vagy a terhelt beismerte a bűncselekmény elkövetését.

A Be. 522. §-ának (3) bekezdése, 523. §-ának (2) bekezdése és 524. §-a arról rendelkezik, hogy ebben a külön eljárásban mely esetekben küldi vissza a bíróság az iratokat az ügyésznek.

A Be. 522. §-ának (3) bekezdése értelmében az elsőfokú bíróság a tárgyaláson hozott határozatában akkor rendelkezik az iratok visszaküldése iránt, ha a bűncselekmény elkövetésétől a bíróság elé állításig több mint tizenöt nap telt el, a bűncselekményre a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, vagy a bizonyítási eszközök nem állnak rendelkezésre.

Az 523. § (2) bekezdése értelmében akkor is vissza kell küldeni az ügyésznek az iratokat, ha a tárgyaláson felvett bizonyítás eredményének megfelelően - további bizonyítási eszközök felkutatása érdekében - az ügyész megkeresése szükséges, és ezért a tárgyalás nyolc napon belül nem folytatható, illetőleg újabb elnapolás szükséges.

Az 524. § szerint akkor kell az iratokat visszaküldeni, ha az ügyész vádat kiterjeszti, de a bíróság elé állítás feltételei a kiterjesztett vád szerinti bűncselekményre nem állnak fenn.

Az említett okok részben formaiak, részben érdemiek, közös sajátosságuk azonban, hogy megvalósulásuk esetén a bíróság elé állításnak a Be. 517. §-ában felsorolt általános feltételei hiányoznak, illetőleg meghiúsultak. Ennek következménye, hogy az ügy külön eljárásként szabályozott bíróság elé állítás keretében nem bírálható el, és így az ügyész újból csak vádirat benyújtásával terjesztheti elő a vádat a bíróság előtt.

Ha a tárgyaláson megállapítják, hogy a bíróság elé állítás szabályai szerint az ügy nem bírálható el, és az iratoknak az ügyészhez való visszaküldésére kerül sor, az ügy a bírósági szakból a vádemelést megelőző szakba kerül vissza, bírósági szakból kikerül. Ennek nemcsak az a következménye, hogy ügyvitelileg befejezetté válik, hanem az is, hogy az ügy további sorsát illetően az ügyész határoz; módja van tehát a Be. 188.§, 190.§, 220.§, 221/A.§ és 222.§-a szerinti határozatok meghozatalára is.