71. BKv

71. BK vélemény

Garázdaság megállapítása más személynek nyilvános helyen történő megdobálása miatt

1. Más személynek sérülés okozására tipikusan nem alkalmas tárggyal (pl. tojással) megdobása tettleges becsületsértést [2012. évi C. törvény 227. § (2) bekezdés] valósíthat meg.
2. A nyilvános helyen elkövetett tettleges becsületsértés – ha az elkövetés módja folytán kihívóan közösségellenes – garázdaság [2012. évi C. törvény 339. §] megállapítására lehet alkalmas, ezért vizsgálni kell, hogy e bűncselekmény konjunktív feltételei (kihívóan közösségellenes, erőszakos, megbotránkoztatásra, illetve riadalomkeltésre alkalmas) hiánytalanul megvalósultak-e.
3. A garázdaság bűncselekményi alakzatához tényállási elemként megkívánt „erőszakos magatartást tanúsít” fordulata megvalósul a más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatással, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására [2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 4. pont].

Az ítélkezési gyakorlat a tettleges becsületsértés [2012. évi C. törvény (Btk.) 227. § (2) bekezdés] vétségének elbírálása körében általában e bűncselekménynek minősíti másnak leöntését, leköpését, amely alkalmas lehet a becsület csorbítására. Ebbe a körbe vonható más személynek sérülés okozására tipikusan nem alkalmas dologgal (pl. tojással) megdobása is, az elkövetés körülményeitől függően.
Az EBH 2007.1589. számon közzétett elvi határozat kimondotta: „Az »erőszak« és az »erőszakos magatartás« nem azonos fogalmak. Garázdaság megvalósításához az erőszakos magatartás tanúsítása is elégséges, ha a bűncselekmény megállapításának egyéb feltételei is megvalósultak.”
A személy elleni erőszakos magatartás megvalósulhat már a sértett testének egyszerű érintésével is, ha ez a magatartás támadó jellegű. Így lökdösődéssel, rángatással, ütlegeléssel, arculütéssel stb. (BKv 34.)
Ha a tettleges becsületsértés során alkalmazott erőszakos magatartás egyéb tényállási elemekkel párosul – kihívóan közösségellenesség, megbotránkoztatásra, illetve riadalomkeltésre alkalmasság – és súlyosabb bűncselekmény nem valósul, akkor a tettleges becsületsértés vétsége beolvad a garázdaság vétségébe [Btk. 339. § (1) bekezdés], így az utóbbi, közvádra üldözendő bűncselekmény valósul meg. Így a nyilvános helyen tettlegesen elkövetett becsületsértés esetén az iratokat az ügyész részére kell megküldeni, ha a cselekmény kirívóan közösségellenes volt [BH 1982.406.].