26. BKv

Nyomtatóbarát változat

26. BK vélemény
A bűncselekmény felfegyverkezve elkövetettként minősítéséről

Ha az elkövető a sértettet az attól elvett vagy annak kezéből kiejtett – az élet kioltására alkalmas – eszközzel nyomban bántalmazza: a cselekmény felfegyverkezve elkövetettként minősül.

A 2012. évi C. törvény (Btk.) 459. § (1) bekezdésének 6. pontja szerint felfegyverkezve követi el a bűncselekményt az, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál.

A törvény helyes értelmezése szerint a súlyosabban minősülő, felfegyverkezve elkövetett cselekmény megvalósul már akkor, ha az elkövető a sértett ellenállásának leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt magánál tartja anélkül, hogy azt használná. A súlyosabb minősítéshez tehát nem szükséges a megjelölt eszköznek a használata is.

Ha az elkövető a cselekmény véghezvitelének megkezdése előtt az emberi élet kioltására alkalmas eszközt (pl. baltát, fejszét, gumibotot stb.) a meghatározott cél érdekében ugyan nem tartotta magánál, hanem azt a cselekmény véghezvitele közben a sértettől elveszi, vagy egyébként megszerzi, és azt a sértett ellenállásának leküzdése vagy megakadályozása érdekében ténylegesen fel is használja: ez olyan többletmagatartást jelent, amely magában foglalja a kevesebbet, vagyis az eszköznek a törvényben meghatározott cél érdekében csupán magánál tartását.

A használat a „magánál tartást” nyilvánvalóan felöleli. De egyébként is ilyen esetben az elkövető a sértettől elvett vagy az általa elejtett eszköz felvételével azt a sértett ellenállásának leküzdése vagy annak megakadályozása érdekében – habár rövid ideig is – „magánál tartja”.

Eszerint ha az elkövető a cselekmény véghezvitelének megkezdése előtt a törvényben meghatározott cél érdekében magánál még nem tartott, de a véghezvitel során a sértettől megszerzett – az élet kioltására alkalmas – eszközt az említett célból felhasználja: a felfegyverkezve elkövetett, súlyosabban minősülő bűncselekményt megvalósítja.