Kollégiumok szakmai anyagai

Tájékoztató A Kúria Polgári Kollégiuma megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő első szakmai ülését (2012.06.21.) (archív tartalom)

A Kúria Polgári Kollégiuma 2012. június 21-én 10 órai kezdettel megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő, első szakmai ülését.

Tájékoztató a Kúria Polgári Kollégium Gazdasági Szakága bírái által kialakított vélemény a Ctv. 131/A. § (1) bek.-nek értelmezéséről (archív tartalom)

A 2012. április 12-én a Bíróképző Akadémián a cégbírók részére megtartott képzésen határozott kérésként merült fel, hogy a Kúria a lehető legrövidebb időn belül foglaljon állást a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 2012. március 1-jével hatályos, a 2011. évi CXCVII. tv. (Mód. tv.) 139.

Sajtóközlemény a Kúria Polgári Kollégiumának az új Polgári Törvénykönyvre tett észrevételeiről (archív tartalom)

A rendszerváltást követő jogalkotás egyik kiemelkedő vállalkozása az új, korszerű Polgári Törvénykönyv megalkotása, amely évtizedekre meghatározza a magánjog körébe tartozó alapvető személyi és vagyoni viszonyok szabályozását, ez által a polgárok mindennapi életére is jelentős kihatással lesz.

Emlékeztető a Kúria Polgári Kollégiumának Gazdasági Szakága által 2012. február 29-én megrendezett konferenciáról (archív tartalom)

A csőd- és felszámolási eljárásokat lefolytató első- és másodfokú bíróságok bírái részvételével megtartott konferencián, a – több mint száz –résztvevő, dr. Csőke Andrea kúriai bíró és dr.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma elvi döntéseinek felülvizsgálatáról (archív tartalom)

A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma felülvizsgálta  az 1990. évtől 2009. évig meghozott jogegységi határozatait, kollégiumi állásfoglalásait és véleményeit.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság önkormányzati választási kampánnyal összefüggő döntéseiről (archív tartalom)

A Legfelsőbb Bíróság szeptember 30-án döntött a Magyar Televízió Zrt.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság önkormányzati választásokkal kapcsolatos döntéséről (archív tartalom)

A Legfelsőbb Bíróság szeptember 21-én az önkormányzati választásokkal kapcsolatos  felülvizsgálati  kérelmek  ügyében  járt  el.  A  benyújtók  az Országos Választási Bizottság egyik korábbi döntését támadták meg.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság választásokkal kapcsolatos döntéseiről (archív tartalom)

A  Legfelsőbb  Bíróság  a  mai  napon  az  országgyűlési  választásokkal  kapcsolatos felülvizsgálati kérelmek ügyében járt el. A benyújtók az Országos Választási Bizottság korábbi döntéseit támadták meg.

Tájékoztató a Legfelsőbb Bíróság választásokkal kapcsolatos döntéseiről (archív tartalom)

A Legfelsőbb Bíróság a mai napon országgyűlési választásokkal kapcsolatos ügyekben járt el. Mindegyik kérdésben az Országos Választási Bizottság korábbi döntései ellen nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet.