Kollégiumok szakmai anyagai

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.040/2013/21. számú ügyben hozott határozatáról, mely szerint többszöri jogszabályi jogutódlás miatt mindkét alperes munkáltatói jogutódként egyetemlegesen köteles helytállni a felperesi igényekért

Az alperesek jogelődjénél hivatalvezetőként dolgozó felperes vezetői megbízása visszavonását követően közszolgálati jogviszonya hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel szűnt meg.

2013. július 18.

2012.II.G.1.65. sajtóközlemény

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöke a Kúria Elnökének címzett, 2012.

2012. december 18.

Tájékoztató a Kúria joggyakorlat–elemző csoportjának 2012. november 26. napján megtartott tanácskozásáról

A Kúrián a dr. Vezekényi Ursula kúriai tanácselnök által vezetett kilenc tagú joggyakorlat-elemző csoport 2012.

2012. november 27.

Közlemény a Kúria hét tagú jogegységi tanácsa által hozott határozatáról

A nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hoz

2012. november 26.

Tájékoztató a Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának munkájáról

A Kúria pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlatát vizsgáló Joggyakorlat-elemző Csoportja a bírósági gyakorlat elemzését elvégezte és összefoglaló véleményét a Kúria Polgári valamint Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma elé terjesztette.

2012. július 12.

Tájékoztató A Kúria Polgári Kollégiuma megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő első szakmai ülését (2012.06.21.)

A Kúria Polgári Kollégiuma 2012. június 21-én 10 órai kezdettel megtartotta az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépését követő, első szakmai ülését.

2012. június 21.

Tájékoztató a Kúria Polgári Kollégium Gazdasági Szakága bírái által kialakított vélemény a Ctv. 131/A. § (1) bek.-nek értelmezéséről

A 2012. április 12-én a Bíróképző Akadémián a cégbírók részére megtartott képzésen határozott kérésként merült fel, hogy a Kúria a lehető legrövidebb időn belül foglaljon állást a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 2012. március 1-jével hatályos, a 2011. évi CXCVII. tv. (Mód. tv.) 139.

2012. május 8.

Oldalak