Kollégiumok szakmai anyagai

Tájékoztató a Kúria Knk.37.504/2013/2. számú ügyben hozott határozatáról (aktív eutanázia megengedhetőségére vonatkozó országos népi kezdeményezés) (archív tartalom)

Az Országos Választási Bizottság a 79/2013. (VII.9.) számú határozatával hitelesítette azt az aláírás gyűjtő ív mintapéldányát, amely népi kezdeményezésre az alábbi kérdést kívánta bocsátani:

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.561/2012. számú ítéletéről, amelyben kötelezte a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatót a közalkalmazott illetményének banki átutalása miatt felmerült költségtöbblete megfizetésére (archív tartalom)

A munkaügyi bíróság a közalkalmazott keresetének helyt adott amelyben 5.462,- Ft bankszámla-költségtérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 79/A. § (1) és (2) bekezdésére hivatkozva.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.040/2013/21. számú ügyben hozott határozatáról, mely szerint többszöri jogszabályi jogutódlás miatt mindkét alperes munkáltatói jogutódként egyetemlegesen köteles helytállni a felperesi igényekért (archív tartalom)

Az alperesek jogelődjénél hivatalvezetőként dolgozó felperes vezetői megbízása visszavonását követően közszolgálati jogviszonya hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel szűnt meg.

2012.II.G.1.65. sajtóközlemény (archív tartalom)

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnöke a Kúria Elnökének címzett, 2012.

Tájékoztató a Kúria joggyakorlat–elemző csoportjának 2012. november 26. napján megtartott tanácskozásáról (archív tartalom)

A Kúrián a dr. Vezekényi Ursula kúriai tanácselnök által vezetett kilenc tagú joggyakorlat-elemző csoport 2012.

Közlemény a Kúria hét tagú jogegységi tanácsa által hozott határozatáról (archív tartalom)

A nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hoz

Tájékoztató Kúria a Magyar Állam felperesnek J. B. alperes ellen szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti Pfv. VI.21.317/2012.számú ügyéről (archív tartalom)

A Kúria az ügyben 2012. november 13. napján 9.45 órakor tart tárgyalást.

Tájékoztató a Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportjának munkájáról (archív tartalom)

A Kúria pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlatát vizsgáló Joggyakorlat-elemző Csoportja a bírósági gyakorlat elemzését elvégezte és összefoglaló véleményét a Kúria Polgári valamint Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma elé terjesztette.