Kollégiumok szakmai anyagai

Tájékoztató a Kúria Mfv.II. számú tanácsa által Mfv.II.10.754/2013/4. szám alatt elbírált ügyről

A közszolgálati jogviszonyban álló felperes 30 %-kal eltérített illetményét az alperes 2012. március 1-jétől +10 %-ban állapította meg, melynek során a munkáltató figyelembe vette, hogy korábbi irányító feladatai megszűntek.

2014. május 26.

Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által elbírált Mfv.II.10.321/2013/13. számú ügyről

A felperes keresetében sérelmezte közszolgálati jogviszonya jogellenes megszüntetését, továbbá elmaradt illetmény, rendkívüli munka ellenértéke és szabadságmegváltás megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

2014. május 26.

Tájékoztató a Pfv.V.21.210/2013/10. számú különösen munkaigényes ügyben

Az alperes és a felperessel egy cégcsoporthoz tartozó különálló cég között 2003. november 01-jén marketing szolgáltatási szerződés, valamint a peres felek között 2004. január 01-jén szállítási keretszerződés jött létre.

2014. január 23.

Tájékoztató a Kúria Knk.37.504/2013/2. számú ügyben hozott határozatáról (aktív eutanázia megengedhetőségére vonatkozó országos népi kezdeményezés)

Az Országos Választási Bizottság a 79/2013. (VII.9.) számú határozatával hitelesítette azt az aláírás gyűjtő ív mintapéldányát, amely népi kezdeményezésre az alábbi kérdést kívánta bocsátani:

2013. szeptember 12.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.561/2012. számú ítéletéről, amelyben kötelezte a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatót a közalkalmazott illetményének banki átutalása miatt felmerült költségtöbblete megfizetésére

A munkaügyi bíróság a közalkalmazott keresetének helyt adott amelyben 5.462,- Ft bankszámla-költségtérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 79/A. § (1) és (2) bekezdésére hivatkozva.

2013. július 19.

Oldalak