Kollégiumok szakmai anyagai

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. tv. alapján a Magyar Állam ellen indított perekben hozott jogerős határozatokkal szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmek elbírálásának rendjéről

A Kúria Polgári Kollégiumának az alábbi tanácsai járnak el a fent említett ügyekben:

1) G.VII. tanács
2) P.VI. tanács
3) P.V. tanács
4) P.I. tanács

2014. október 31.

Tájékoztató a Pfv.V.21.132/2014/5.számú ügyben

A peres felek között 2008. június 11-én – tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - vállalkozási szerződés jött létre a „Kormányzati negyed építéséhez kapcsolódóan Gépészeti Üzletág funkcióinak kitelepítése Istvántelekre” generálkivitelezői tevékenység ellátására.

2014. október 14.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.20.489/2014/7. számú ügyben

A felek között 2003. január 27-én fővállalkozási szerződés jött létre egy háztartási, ipari és kereskedelmi hulladékot szortírozó központ, valamint egy műanyag újrafeldolgozó üzem létesítésére.

2014. május 29.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II. számú tanácsa által Mfv.II.10.754/2013/4. szám alatt elbírált ügyről

A közszolgálati jogviszonyban álló felperes 30 %-kal eltérített illetményét az alperes 2012. március 1-jétől +10 %-ban állapította meg, melynek során a munkáltató figyelembe vette, hogy korábbi irányító feladatai megszűntek.

2014. május 26.

Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által elbírált Mfv.II.10.321/2013/13. számú ügyről

A felperes keresetében sérelmezte közszolgálati jogviszonya jogellenes megszüntetését, továbbá elmaradt illetmény, rendkívüli munka ellenértéke és szabadságmegváltás megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

2014. május 26.

Tájékoztató a Pfv.V.21.210/2013/10. számú különösen munkaigényes ügyben

Az alperes és a felperessel egy cégcsoporthoz tartozó különálló cég között 2003. november 01-jén marketing szolgáltatási szerződés, valamint a peres felek között 2004. január 01-jén szállítási keretszerződés jött létre.

2014. január 23.

Oldalak