Kollégiumok szakmai anyagai

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.20.489/2014/7. számú ügyben (archív tartalom)

A felek között 2003. január 27-én fővállalkozási szerződés jött létre egy háztartási, ipari és kereskedelmi hulladékot szortírozó központ, valamint egy műanyag újrafeldolgozó üzem létesítésére.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II. számú tanácsa által Mfv.II.10.754/2013/4. szám alatt elbírált ügyről (archív tartalom)

A közszolgálati jogviszonyban álló felperes 30 %-kal eltérített illetményét az alperes 2012. március 1-jétől +10 %-ban állapította meg, melynek során a munkáltató figyelembe vette, hogy korábbi irányító feladatai megszűntek.

Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által elbírált Mfv.II.10.321/2013/13. számú ügyről (archív tartalom)

A felperes keresetében sérelmezte közszolgálati jogviszonya jogellenes megszüntetését, továbbá elmaradt illetmény, rendkívüli munka ellenértéke és szabadságmegváltás megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

Az áfalevonási jog gyakorlásának jogszabályi feltételei (archív tartalom)

Kfv.VI.35.818/2012

Értékvesztés elszámolhatósága gazdasági társaság esetében (archív tartalom)

Kfv.VI.35.798/2012

Tájékoztató a Pfv.V.21.210/2013/10. számú különösen munkaigényes ügyben (archív tartalom)

Az alperes és a felperessel egy cégcsoporthoz tartozó különálló cég között 2003. november 01-jén marketing szolgáltatási szerződés, valamint a peres felek között 2004. január 01-jén szállítási keretszerződés jött létre.

Tájékoztató a Kúria dohánytermékek árusításával kapcsolatos országos népszavazási kezdeményezések tárgyában meghozott döntéseiről (archív tartalom)

(Knk.37.521/2013., Knk.37.522/2013., Knk.37.484/2013., Knk.37.485/2013.)