Közlemények kúriai döntésekről

Megbízási szerződéshez kapcsolódó díjleszámítási kérelem tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.791/2018/8. számú egyedi ügyben hozott határozatról

2019. április 10.

A Kúria határozatot hozott kártérítés megfizetése iránti perben

Tájékoztató a Pfv.V.20.021/2018/7. számú egyedi ügyről.

2019. március 28.

A Kúria határozatot hozott szerződés megszegésének jogkövetkezményeivel kapcsolatban

Tájékoztató a Pfv.V.20.102/2019/5. számú egyedi ügyben

2019. március 26.

A Kúria döntést hozott szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perben

Tájékoztató a Pfv.II.21.396/2018. számú egyedi ügyről. A per 2014. december 10. napján indult. A felperes keresetében az alperes és közös gyermekük kapcsolattartásának megváltoztatását, majd 2015. június 16.

2019. március 19.

Biztatási kár megtérítése iránti perben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.22.191/2017. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

2019. március 11.

A Kúria határozatot hozott törzskönyv kiadása iránti perben

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.992/2017/4. számú egyedi ügyben hozott határozatáról.

2019. március 11.

Használati díj iránti perben hozott a Kúria határozatot

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.810/2017/7. számú ügyben hozott határozatáról.
A határozat elvi tartalma: az ingatlan tulajdonosát nem illeti meg az a jog, hogy ingatlana használatáért díjat követeljen, ha a birtoklással kapcsolatos tulajdonosi részjogosítványát szerződéssel korlátozta.

2019. március 11.

A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben

A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben

A Kúria határozatot hozott a Pfv.III.22.667/2017 számú ügyben.

2019. március 7.

A követelés bírósági úton való érvényesíthetőségét csak jogszabály zárhatja ki

Tájékoztató a Pfv.V.20.282/2018/6. számú egyedi ügyben.

2019. február 26.

Oldalak