Közlemények kúriai döntésekről

Megtagadta a felülvizsgálatot a Kúria a Néprajzi Múzeum volt műemléképületének a kiürítése tárgyában

Tájékoztató a Pfv.I.20.896/2020. számú ügyben hozott határozatról: a Kúria megtagadta a felülvizsgálatot.

2020. szeptember 24.

Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.353/2019. számú ügyről.

2020. szeptember 23.

Közalkalmazott rendkívüli felmentése jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.304/2019. számú ügyről.

2020. szeptember 23.

Jogegységi határozat: termőföld kisajátítása esetén a kisajátítási eljárásban a haszonbérlőnek kártalanítás közvetlenül nem állapítható meg

Jogegységi döntést hozott a Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa. A határozat kimondja: „termőföld kisajátítása esetén a kisajátítási eljárásban a haszonbérlőnek kártalanítás közvetlenül nem állapítható meg.”

2020. szeptember 23.

Biztosítási időt keletkeztető ellátás folyósítása ügyében hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató az Mfv.III.10.092/2020. számú ügyben hozott határozatról.

2020. szeptember 21.

Közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem eredményezi a kinevezés érvénytelenségét

Tájékoztató a Mfv.III.10.032/2020. számú ügyben hozott határozatról.

A közszolgálati jogviszony érvénytelen kinevezés esetén is létrejön. Közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem eredményezi a kinevezés érvénytelenségét.

2020. szeptember 21.

Különleges bevetési pótlék kifizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.38.374/2019. számú ügyben született határozatról.

2020. szeptember 21.

Balesettel okozott egészségkárosodás okán rokkantsági ellátás megtérítésére felterjesztett keresetlevéllel kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.38.032/2019.számú ügyben.

A jogi képviselővel eljáró felperes által az illetékes közigazgatási szerv helyett közvetlenül a bíróság előtt előterjesztett keresetlevelet a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontja alapján vissza kell utasítani.

2020. szeptember 21.

Oldalak