Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató azonnali hatályú felmondás tárgyában született döntésről

Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.529/2017.

2018. november 5.

A jogügylet jogi minősítése a bíróság feladata

Tájékoztató a Kfv.VI.35.585/2017. számú jelentős ügyről: az elsőfokú adóhatóság a gabona- és magkereskedelemmel foglalkozó felperesnél bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le különböző adónemekben.

2018. november 5.

A megvádolt operatőr cselekménye nem valósította meg a garázdaság vétségét

Közlemény a Kúria Bfv.III.796/2018. számú ügyben kihirdetett ítéletéről: A Kúria 2018. október 30-i nyilvános ülésen meghozott ítéletével a védő felülvizsgálati indítványát elbírálva bűncselekmény hiányában felmentette a garázdaság vétsége miatt ellene emelt vád alól azt az operatőrt, aki 2015.

2018. október 30.

A Malév felszámoláshoz vezető veszteséges gazdálkodását nem a Magyar Állam befolyásoló magatartása és részéről a megfelelő intézkedések elmulasztása okozta

A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú ítéletében foglalt döntés rövid ismertetése: A felperesek a felszámolás alá került Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.

2018. október 24.

Szabadalom megsemmisítése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.981/2017. számú döntéséről: A kérelmező jogosultja a „Folyadékfázisú gáz, különösen PB-gáz töltőállomás” című szabadalomnak, amelyet az ellenérdekű fél kérelmére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) határozatával megsemmisített.

2018. október 18.

Tájékoztató az árvaellátás összegének megállapítása tárgyában döntésről

Tájékoztató a Kúria Mfv.III.10.629/2017/8. számú határozatról, melyben az alperes jogelődje a felperes részére 1999. október 3-tól – elhunyt szülője (édesapja) jogán, az életben lévő szülő rokkantságára tekintettel – árvaellátást állapított meg. Az alperes 2016.

2018. október 17.

A tagállami ítélet megfeleltetése tárgyában hozott ügydöntő határozat ellen nincs helye felülvizsgálatnak

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.750/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 15-én hozott határozatáról:

2018. október 17.

Az alárendelt megsértésének vétsége megvalósulásához szükséges, hogy a sértett a cselekmény elkövetésénél jelen legyen

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.773/2018. számú jelentős ügyben 2018. szeptember 18-án hozott határozatáról: A törvényszék katonai tanácsa a rendőrtiszt terheltet bűnösnek mondta ki alárendelt megsértésének vétségében [Btk. 449. § (1) bekezdés], ezért megrovásban részesítette.

2018. október 17.

Súlyosítási tilalom a tárgyalás mellőzéses eljárásban

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.620/2018. számú jelentős ügyben 2018.

2018. október 17.

A bíróság nem helyettesítheti saját indokolását az alperesi határozat indokaival

Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.646/2017/10. számú jelentős ügyben hozott döntéséről: Nem ad számot a bíróság a saját belső meggyőződéséről, ha az alperesi határozatban foglaltak egy- az egyben történő átemelésével indokolja ítéletét.

2018. október 17.

Oldalak