Közlemények kúriai döntésekről

Közalkalmazott illetményrész besorolása tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria  Mfv.II. 10.464/2018 számú ügyben hozott határozatáról.

2019. május 9.

Kábítószer-kereskedelem bűntette – a cselekmény elkövetésének időpontja és a büntetőtörvény alkalmazása

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.467/2018. számú jelentős ügyben 2019. március 12-én hozott határozatáról.

2019. május 9.

A másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése bizonyítási eszköz törvénysértő kirekesztése és a terhelt téves felmentése miatt

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.374/2018. számú jelentős ügyben 2019. február 5-én hozott határozatáról.

A törvényszék a vádlottakat felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntette [Btk. 305. § a) pont] miatt megrovásban részesítette.

2019. május 9.

A hűtlen kezelés bűntettének és hanyag kezelés vétségének elhatárolása

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.1.310/2018. számú jelentős ügyben  2019. április 29-én hozott határozatáról.

2019. május 9.

Orgazdaság a cigarettacsempészés

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.134/2018. számú jelentős ügyben 2019. március 18-án hozott határozatáról. A jövedéki adózás alól elvont (csempészett) cigarettaszállítmány megszerzése, elrejtése és továbbszállításra való előkészítése során az elkövető nem szerez tulajdont.

2019. május 9.

Ellentételezési díj és kamatainak megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.195/2019/4. számú egyedi ügyben.

2019. május 6.

Tájékoztató a kettős árrendszeren alapuló versenykorlátozás megállapíthatósága körében indult ügyről

A Kúria határozatot hozott a Kfv.VI.37.870/2018. számú ügyben.

2019. május 3.

A hivatásos szolgálati viszonyban álló személy részére megállapítható szolgálati időpótlék tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.452/2018 számú ügyben hozott határozatáról.

2019. május 3.

Tájékoztató öregségi ellátások megállapítása tárgyában hozott határozatról

Összefoglaló a Kúria 2019. február 25-én meghozott Kfv.X.38.228/2018/5. számú határozatáról. A 883/2004/EK rendelet szerinti öregségi ellátások megállapításakor a független ellátást a nemzeti jog szabályai alkalmazásával kell meghatározni [Rendelet 52. cikk (1) bekezdés a) pont].

2019. április 23.

Oldalak