Közlemények kúriai döntésekről

A munka törvénykönyve hatálya alá került volt közalkalmazottat megillető juttatások tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.283/2019/12.számú ügyben hozott határozatáról.

2020. június 11.

Szerződésben biztosított jogosultság gyakorlása nem sérti a jóerkölcsöt

Tájékoztató a Pfv.V.21.112/2019. ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. június 4.

Magas összegű kölcsön felvételéhez biztosításul felajánlott ingatlanok vételi jogával kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.352/2020/12. számú kiemelt ügyben hozott határozatról.

2020. június 4.

Áfa adónemben megállapított adókülönbözet megfizetésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kfv.I.35.656/2019/10. számú perben hozott határozatról.

2020. június 4.

Hozzátartozó halála miatt indult, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában zajlott perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.644/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

2020. június 4.

Bérleti díj iránti perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.20.789/2019/5. számú ügyben hozott határozatról.

2020. június 4.

Tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránti perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.437/2018/5. számú ügyben hozott határozatról.

2020. június 4.

Törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot bírált el a Kúria

A Kúria a Bt.III.1.525/2019/6-os számú 2020. május 19-én meghozott végzésével, az emberölés bűntette miatt Gy. T. terhelt ellen folyamatban lévő büntetőügyben a legfőbb ügyésznek a Fővárosi Törvényszék – P.T. perújítási ügyében hozott – 28.B.1371/2019/2.

2020. június 3.

Lezajlott átszervezés és a munkakör megszűnésére való indoklással, munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.266/2019. számú ügyről.

2020. május 28.

Oldalak