Közlemények kúriai döntésekről

Közszolgálati tisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Tájékoztató az Mfv.II.10.086/2018. szám alatt folyamatban volt perről:

2018. november 15.

A Kúria döntése magánlaksértés bűntettével kapcsolatos ügyben

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.541/2018. számú jelentős ügyben 2018. szeptember 11-én hozott határozatáról: A Be. 422. § (1) bekezdés b) pontja szerint a vádirat törvényes eleme a vád tárgyává tett cselekmény pontos leírása. Ennek hiányában helye lehet a Be. 567.

2018. november 7.

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai esetében nem tekinthető a terhelt felkutatására tett intézkedés teljes körűnek abban az esetben, ha a büntetőeljárásban kizárólag hazai elfogatóparancs kibocsátására kerül sor

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.254/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról. Az elsőfokú bíróság a tárgyaláson meghozott ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki lopás bűntettében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bc) alpont, (3) bekezdés b) pont ba) alpont].

2018. november 6.

Tájékoztató a jegyző durva hangnemére hivatkozással a vezetője bizalmának elvesztésével indokolt felmentés tárgyában

A Kúria Mfv.II.10.074/2018. számú döntésében az alperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt a törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte és a közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletét helybenhagyta.

2018. november 6.

Amennyiben a megállapított rokkantsági ellátás összege a biztosítási/tartózkodási idő tartamától független, az ellátás nem minősül a szolgálati időtől függően megállapított ellátással azonos típusú ellátásnak

A Kúria Mfv.III.10.634/2017/6.) számú ítéletében a következőket fejtette ki: Az átalakított ellátásban részesülők első felülvizsgálatára nem az Mmtv. 19. §-ában található ún. soros felülvizsgálati szabályok, hanem az Mmtv. 33/A. §-ában foglalt speciális szabályok az irányadók.

2018. november 5.

Tájékoztató műszakpótlék megfizetésére irányuló perben hozott határozatról

Tájékoztató a Kúria Mfv.III.10.206/2018/4 számú ügyében hozott döntésről. Az Mt. 141. § (2) bekezdése szerinti rendszeres változás feltételeinek vizsgálatánál a havi munkaidő beosztást kell figyelembe venni.

2018. november 5.

Tájékoztató települési adófizetési kötelezettséget vizsgáló ügyben

A Kúria Kfv.V.35.395/2018/6. számú döntésben: a felperes vitatta a terhére települési adófizetési kötelezettséget előíró adóhatározatok jogszerűségét, állította, hogy nem adóalany.  Az adóhatóság döntését a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A.§, 52.§ 26.

2018. november 5.

Tájékoztató kettős adóztatás kérdését vizsgáló döntésről

A Kúria Kfv.V.35.331/2018/4. számú ügyében: a felperes jogi álláspontja szerint kettős adóztatást végez az adóhatóság, mert a szántó ingatlana után települési adót vetett ki, ugyanakkor az ingatlanát haszonbérleti szerződés alapján használó kft. élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizet.

2018. november 5.

Tájékoztató felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.555/2017. számú ügyben a döntés elvi tartalma: az Mth. 2. § (1) bekezdése alapján – miszerint az Mt.-t főszabályként a hatályba lépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell – az Mt. 208.

2018. november 5.

Oldalak