Közlemények kúriai döntésekről

A nem lakás céljára szolgáló helyiség nem tárgya az adásvételnek, mert az előkészítő okiratokból, majd magukból a szerződésekből is ez egyértelműen megállapítható

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.20.496/2019. számú egyedi ügyben 2020. május 5-én hozott határozatáról.

2020. május 11.

Maradandó egészségkárosodással járó baleset miatti kártérítési perben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.327/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

2020. május 5.

Orvosi kezeléssel és műtéttel kapcsolatos perben sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.353/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatáról.

2020. május 5.

Annak megállapítása, hogy a megváltozott munkaképességű személyek D vagy E kategória szerinti ellátásra válhatnak-e jogosulttá, kizárólag az önellátási képességük orvosszakmai szempontú véleményezése alapján történik

Tájékoztató a Kúria 2020. január 27. napján tárgyaláson kívül elbírált, Kfv.X.37.679/2019. számú ügyben hozott határozatáról.

2020. április 30.

Oldalak