Közlemények kúriai döntésekről

A feltűnő értékaránytalanság csak megtámadási ok, nem alapozhat meg semmisségi okot

Tájékoztató a Pfv.VI.20.231/2020. számú szerződés érvénytelensége és kártérítés iránt indított egyedi ügyben.

A közügyekre vonatkozó vélemény fokozott alkotmányos védelmet élvez még akkor is, ha esetleg túlzó és felfokozott

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.454/2019/10. számú, személyiségi jogsértés megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása iránt indult perben hozott döntéséről.

Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonya megszüntetésének tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.103/2020. számú határozatról.

Egészségromlás miatti vagyoni és nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.118/2020. számú ügyről.

Baleseti kártérítés tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.082/2020. számú ügyről.

Elmaradt munkabér megfizetése iránti kérelem tárgyában döntött a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.137/2020. számú ügyről.

„Vörösiszap ügy”: a közveszélyt a gát kiszakadása és a kazetta tartalmának kontrollálhatatlan és megállíthatatlan kiszabadulása jelentette

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.456/2020. számú jelentős ügyben 2020. november 27-én hozott határozatáról: az eljáró bírói tanács a felülvizsgálati indítványokat nem tartotta alaposnak, az első- és másodfokú határozatot az I. rendű, a II. rendű és az V.

Az alperes illetékességi területe, székhelye alapozza meg az eljáró bíróság illetékességét

Tájékoztató a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja értelmezéséről.

Tájékoztató a reklámadó területi, személyi hatályának értelmezéséről interneten közétett reklám esetében

Tájékoztató a Kúria a Kf.VI.40.185/2020/8. számú határozatáról.