Közlemények kúriai döntésekről

Az alperest terhelő bizonyítási kötelezettség, amennyiben érdemi védekezése szerint a színlelt szerződés más szerződést leplez

Tájékoztató a Pfv.V.20.465/2020/7. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

A peres felek között létrejött megbízási szerződés alapján az alperes a felperesnek üzletviteli tanácsadás címén 276.098.000 forintot számlázott, felperes a számlákat kiegyenlítette.

2020. november 13.

A Kúria határozatának tárgya a szerződés megszegésével okozati összefüggésben nem álló kár adóraktári engedély elvesztése esetén

Tájékoztató a Pfv.V.20.906/2020/5. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. november 13.

Munkaviszonyban álló munkavállaló jubileumi jutalma tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató az Mfv.X.10093/2020. számú határozatról.

2020. november 11.

Közalkalmazott rendkívüli lemondása tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató az Mfv.X.10070/2020. számú határozatról.

2020. november 11.

Felek közötti kivitelezési szerződésekből eredő kötbér, kártérítés és javítási költség tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.943/2020/16. számú kiemelt jelentőségű egyedi ügyben hozott határozatáról.

2020. november 5.

Az ítélőtábla okszerűen helyezte hatályon kívül a másodfokú bíróság ügydöntő határozatát

Tájékoztató a Kúria Hkf.I.744/2020-as számú büntetőügyben hozott végzéséről.

2020. november 4.

Oldalak