Közlemények kúriai döntésekről

Csomagátvizsgálással kapcsolatos adatkezelés jogellenessége miatti sérelemdíj tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.281/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.279/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Az élhet a perbe lépés jogával, akinek az ügyféli érintettsége a közigazgatási határozattal összefüggésben fennáll

A Kúria Kpkf.VI.39.175/2020/3. számú végzésében kimondta, hogy a közigazgatási perrendtartás (Kp.) 20.

2020. június 24.

A közigazgatási perrendtartás rendelkezésének alkalmazása kétfokú, országos illetékességgel eljáró alperes határozatának felülvizsgálata során

A Kúria a Kpkf.VI.39.138/2020/2. számú végzésében értelmezte a közigazgatási perrendtartás (Kp.) 13. § (1) bekezdés c) és e) pontját.

2020. június 24.

Kölcsönszerződésnek nevezett okiraton nyugvó igényt érvényesítésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.108/2019/6. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. június 17.

Vállalkozói díjban való megállapodás megítélése a szerződés áfa fizetésre vonatkozó tilos elemei esetén

Tájékoztató a Pfv.V.21.254/2019/7. ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. június 17.

Baleset következtében keletkezett egészségkárosodás miatti kártérítési igény tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.207/2019. számú ügyről kártérítés tárgyában.

2020. június 12.

Foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.163/2019. számú ügyről kártérítés tárgyában.

2020. június 12.

Külföldön fuvarfeladatokat teljesítő munkavállalók igénye tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.325/2019/7. számú ügyben hozott határozatáról.

2020. június 11.

Munkavállaló kártérítési felelőssége tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Mfv.X.10.305/2019/8. számú ügyben döntött a Kúria.

2020. június 11.

Oldalak