Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató jogalkotással okozott kár megtérítésére irányuló kereset tárgyában

A  Kúria Pfv.III.20.308/2018. számú felülvizsgálati eljárásában hozott ítéletet.

2018. november 28.

Tájékoztató a Pfv.VI.21.480/2018. számú elvi jelentőségű ügyről

A Magyar Állam I. rendű felperes mint tulajdonos és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. II. rendű felperes mint vagyonkezelő pert indított a Budapest V. kerület Alkotmány utca 2. szám alatti ingatlan egy részét jelenleg használó Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. I.

2018. november 26.

Jövedéki bírság megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria

A Kúria Kfv.V.35.739/2017. számú döntéséről tájékoztató.

2018. november 21.

Vezetői bizalom vesztés miatti felmentés tárgyában hozott döntés a Kúria

A Kúria Mfv.II.10.089/2018 számú döntésében kimondta: ha a Kttv. 66. § (2), valamint 76.

2018. november 21.

Életbiztosítási termék kapcsán megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot vizsgáló ügyben hozott döntést a Kúria

A Kúria a Kfv.II.37.887/2017/10. számú ítéletében kimondta, hogy a kereskedelmi kommunikáció üzenetét a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.

2018. november 21.

A garázdaság bűncselekményének megvalósulásához szükséges, hogy az elkövetett cselekmény megbotránkoztató vagy riadalomkeltő legyen

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.796/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 13-án hozott határozatáról:

2018. november 20.

Tájékoztató munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei és egyéb járandóságok tárgyában hozott kúriai döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.574/2017. számú ügy elvi tartalma: a versenytilalmi megállapodás alapvető feltétele, hogy a munkavállalói (és ebbe a vezető állású munkavállaló is beleértendő) kötelezettsége teljesítése fejében a munkáltató ellenértéket fizessen.

2018. november 19.

Tájékoztató az azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott kúriai döntésről

Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.572/2017. számú ügy elvi tartalma:

2018. november 19.

Ítélt dolog (res iudicata) vizsgálata szerződés uzsorás jellegének megállapításához

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.235/2018/12. számú egyedi ügyben hozott határozatról:
A peres felek között 1994-ben és 1999-ben kötött szerződésekből eredően korábban többféle kártérítési és kártalanítási igény tárgyában születtek jogerős határozatok.

2018. november 15.

Illetménypótlék megfizetése felsőoktatási intézmény részeként működtetett klinikai központban dolgozók esetében

Tájékoztató az Mfv.II.10.092/2018. szám alatt folyamatban volt perről:

2018. november 15.

Oldalak