Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató a Kúria Kollektív Szerződés rendelkezésének, valamint vezérigazgatói körlevél megsemmisítése iránti perben meghozott döntéséről

A Kúria Mfv.II.10.027/2018-as számú döntésének elvi tartalma: ha a munkáltatónak kötbérfizetési kötelezettsége keletkezett és annak eleget tett, az általa megfizetett összeg kárnak minősül, melyet az érintett munkavállalóival szemben az Mt.-nek a  munkavállaló kártérítési felelősségéről szóló ren

2018. december 10.

A Kúria döntést hozott földforgalmi ügyben, az elővásárlási jogosult személyes jognyilatkozattételét illetően

A Kúria a Kfv.II.37.899/2017/8-as számú ügyben hozott határozatának tájékoztatója. 

2018. december 10.

Tájékoztató a Kúria pótszabadság kiadása tárgyában hozott határozatáról

A Kúria az Mfv. II. 10.01762018. számú ügyben hozott határozatot.

2018. december 5.

Tájékoztató védett korú munkavállaló jogellenes felmentésének tárgyában

A Kúria 2018. november 5-én hozott határozatot az Mfv.III.10.020/2018/5. számú ügyben.

2018. december 4.

Az egészségkárosodás valós és helyes mértékének meghatározása, illetve egyéb orvosi szakkérdések szakértői megválaszolást igényelnek

A Kúria 2018. november 12-án hozott határozatot a Mfv.III.10.175/2018/6. számú ügyben.

2018. december 4.

Tájékoztató emberölés bűntette tárgyában hozott határozatról

A Kúria 2018. október 2-án a Bfv.III.525/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatot.

2018. november 28.

Tájékoztató kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem tárgyában

A Kúria Bfv.II.716/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatot 2018. november 23-án. A kézbesítési vélelem (fikció) megdöntése iránti kérelem (kifogás) előterjesztésére adott  törvényi határidő eltelte után nem tehető kétségessé az adott értesítés (idézés) kézbesítésének szabályszerűsége

2018. november 28.

Tájékoztató fiktív számlák kiállításával kapcsolatos ügyben

A Kúria 2018. november 20-án a Bfv.I.769/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatot.

2018. november 28.

Tájékoztató pénzhamisítás elősegítése tárgyában hozott kúriai határozatról

A Kúria 2018. október 2-án a Bfv.I.718/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatot. A Btk. 390.

2018. november 28.

Tájékoztató emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban volt büntetőügyben

A Kúria Bfv.I.517/2018. számú jelentős ügyében hozott határozatot 2018. október 31-én, az emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban volt büntetőügyben az I.

2018. november 28.

Oldalak