Közlemények kúriai döntésekről

Jogalap nélküli gazdagodás, kártérítés és egyebek iránti kiemelt egyedi ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria a Pfv.VI.20.619/2020 számú ügyben hozott határozatáról.

2020. július 9.

Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén

Tájékoztató a Kúria határozatáról a a Kpkf.VI.39.305/2020.számú ügyben.

2020. július 9.

Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén: a felperesi jogi képviselő felelősségi körébe tartozik az elektronikus kapcsolattartásával összefüggő, megfelelő ügyviteli rend kialakítása

Sajtóközlemény a Kpkf.VI.39.305/2020. számú ügyben. Az elsőfokú bíróságnak a felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasító végzése ellen a felperes – elkésetten – fellebbezést és egyben igazolási kérelmet terjesztett elő.

2020. július 8.

Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.356/2019/8. számú egyedi ügyről.

2020. július 2.

Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos illetékességgel eljárva hozott döntést, a döntésével szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes

A közigazgatási perekben érvényesülő kizárólagos illetékességi szabályokat értelmezte a Kúria a 2020. június 30-án kelt Kpkf.VI.39.207/2020/2. számú végzésében.

2020. július 1.

A Kúria határozatának tárgya a bíróság illetékessége közigazgatási perben, ha a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt illetékességi szabályokat értelmezte a Kúria a 2020. június 10-én kelt Kpkf.VI.39.105/2020/3. számú végzésében. A döntés arra a kérdésre ad választ, hogy a 2020.

2020. július 1.

A pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének teljesítési módja a keretszerződés kötelező eleme

A Kúria fellebbezési eljárás keretében Kf.I.35.075/2020/7. számon döntést hozott a hitelintézetek tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó törvényi rendelkezések értelmezéséről.

2020. június 29.

Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó követelés iránti perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V. 21.430/2018. számú ügyben hozott határozatról.

2020. június 26.

Megbízási díj iránt indult perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.386/2018/13. számú ügyről.

2020. június 26.

Össz-szervezeti egészségkárosodása miatti, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.282/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Oldalak