Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria ítéletet hozott a hálózati engedélyes tájékoztatási kötelezettség tárgyában felhasználóváltás esetén

Tájékoztató a Kúria Kfv.II.37.559/2018/5. számon hozott határozatáról.

2019. június 24.

Adóhiánynak minősülő adókülönbözet megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

A Kúria a Kfv.I.35.080/2019/8.szám számú ügyben hozta meg határozatát. Semmisség esetén az adóhatóságnak önmagában a bírósági felülvizsgálat ténye miatt lehetősége van az Art. szerint megadott határidőn belül joghatás kiváltására alkalmas adóhatósági határozat meghozatalára.

2019. június 19.

Adóbírság megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztat a Kúria  Kfv. I.35.142/2019. számon hozott határozatáról.

2019. június 18.

Az ügyben tanúként kihallgatott védő az eljárás későbbi szakaszában sem járhat el védőként

Tájékoztató: a Kúria Bt.II.287/2019. számú jelentős ügyben 2019. május 9-én hozott határozatáról:

2019. június 17.

Kizárt az ügyvédi tevékenység gyakorlása az ügyészi jogviszony megszűnését követő két évig

Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.478/2019. számú jelentős ügyben 2019. május 21-én hozott határozatáról: Az Üttv. 20. § (3) bekezdése alapján az ügyvéd nem járhat el azon közhatalmi hatáskört gyakorló szerv által gyakorolt eljárásban, amelynél jogviszonya fennállt.

2019. június 17.

Mikor van helye fellebbezésnek? - Döntött a Kúria

Tájékoztató: a Kúria Bfv.I.439/2019. számú jelentős 2019. május 21-én ügyben hozott határozatáról:

2019. június 17.

A terhelt terhére bejelenthető felülvizsgálati indítvány határidejének számítása

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.112/2019. számú jelentős ügyben 2019. május 21-én hozott határozatáról:

2019. június 17.

A Kúria határozatot hozott a helyi földbizottság hatáskörének értelmezése tárgyában

Tájékoztató a Kúria a Kfv.II.37.429/2018/5. számú ítéletéről. Az ítéletében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 23. § (3) bekezdése és az Fftv.-vel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.

2019. június 13.

Házastársi közös vagyon megosztása iránti perben döntött a Kúria

Tájékoztató a Pfv.II.20.016/2019. számú ügyben hozott határozatról.

2019. június 12.

Oldalak