Közlemények kúriai döntésekről

Kúriai döntés a használati tilalom építési tevékenység körén túlra történő kiterjesztésének korlátozásáról

Tájékoztató a Kfv.IV.38.014/2017/4. számú hozott kúriai döntésről.

A Kúria határozatot hozott készenléti díj megfizetése iránt indult perben

Tájékoztató az Mfv.II.10.386/2018/10. szám alatt folyamatban volt perről.
A döntés elvi tartama:

A Kúria határozatot hozott fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése tárgyában

Tájékoztató az Mfv.II.10.360/2018/6. szám alatt folyamatban volt ügyről.
A döntés elvi tartalma:

Biztatási kár megtérítése iránti perben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.22.191/2017. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

A Kúria határozatot hozott törzskönyv kiadása iránti perben

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.992/2017/4. számú egyedi ügyben hozott határozatáról.

Használati díj iránti perben hozott a Kúria határozatot

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.810/2017/7. számú ügyben hozott határozatáról.
A határozat elvi tartalma: az ingatlan tulajdonosát nem illeti meg az a jog, hogy ingatlana használatáért díjat követeljen, ha a birtoklással kapcsolatos tulajdonosi részjogosítványát szerződéssel korlátozta.

A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben

A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben

A Kúria határozatot hozott a Pfv.III.22.667/2017 számú ügyben.

Téves az az álláspont, mely szerint a halál napjától számított egy éven belül van csak lehetőség az ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti kérelem benyújtására

A Kúria 2019. február 13. napján tárgyaláson kívül elbírálta, az Mfv.III.10.337/2018. számú ügyet.

Az alsó középfokú végzettség legalább középfokú végzettségnek minősül a garantált bérminimumra jogosultság szempontjából

A Kúria határozatot hozott 2019. január 28. napján tárgyaláson kívül, az Mfv.III.10.077/2018-as számú ügyben.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy szakértő igénybevétele szükséges a foglalkozási megbetegedés és a munkabaleset fogalmak közötti „átfedés” feloldására

A Kúria 2019. február 18. napján tárgyaláson kívül az Mfv.III.10.137/2018. számú ügyben hozott határozatot.