Közlemények kúriai döntésekről

A keresetlevelet egy perben csak egyszer lehet visszautasítani

A keresetlevél visszautasításával a peres eljárás a kereset érdemi elbírálása nélkül befejeződik, ebből következően a keresetlevelet egy perben csak egyszer lehet visszautasítani – mutatott rá a Kúria a Kpkf.VI.40.468/2020/2. számú végzésében.

2020. december 17.

Joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül

Joghatályosnak csak az elsőfokú bíróságnál határidőben benyújtott fellebbezés minősül, így a téves helyen előterjesztett fellebbezés azon a napon minősül joghatályosan benyújtottnak, amikor az az elsőfokú bírósághoz megérkezik – mutatott rá a Kúria a Kpkf.VI.40.465/2020/2.

2020. december 17.

A tényállás megalapozatlanságának kiküszöbölése kizárólag bizonyítás felvételével történhet meg

A Kúria a Hkf.I.1008/2020/7. számú határozatával a Pécsi Ítélőtábla – a Szegedi Törvényszék ítéletét a II. rendű vádlott és a III. rendű vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyező és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasító – végzését helybenhagyta.

2020. december 16.

Meg kell jelölni azt a közzétett kúriai határozatot, amelytől a fél jogkérdésben való eltérést állít

A Kúria a jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot – a jogegységi panaszt a Jpe.I.60.005/2020.

2020. december 15.

Ha a munkavállaló rendes munkaidejében más munkatárs munkakörébe tartozó feladatokat is ellát az ellátott munkakörre vonatkozó magasabb alapbérre akkor válik jogosulttá

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.X.10.127/2020. számú ügyről.

2020. december 14.

A még elégséges szolgáltatás tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mpk.X.10116/2020. számú végzéséről.

2020. december 10.

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt sérelemdíj tárgyában tárgyalt ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.064/2020. számú ügyről.

2020. december 10.

Madárinfluenza járvány, mint vis maior helyzet szerződés teljesítésére gyakorolt hatása

Tájékoztató a Pfv.V.20.470/2020. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. december 10.

Oldalak