Közlemények kúriai döntésekről

Meg kell jelölni azt a közzétett kúriai határozatot, amelytől a fél jogkérdésben való eltérést állít

A Kúria a jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot – a jogegységi panaszt a Jpe.I.60.005/2020.

2020. december 15.

Ha a munkavállaló rendes munkaidejében más munkatárs munkakörébe tartozó feladatokat is ellát az ellátott munkakörre vonatkozó magasabb alapbérre akkor válik jogosulttá

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.X.10.127/2020. számú ügyről.

2020. december 14.

A még elégséges szolgáltatás tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mpk.X.10116/2020. számú végzéséről.

2020. december 10.

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt sérelemdíj tárgyában tárgyalt ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.064/2020. számú ügyről.

2020. december 10.

Madárinfluenza járvány, mint vis maior helyzet szerződés teljesítésére gyakorolt hatása

Tájékoztató a Pfv.V.20.470/2020. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. december 10.

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt sérelemdíj tárgyában tárgyalt ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.064/2020. számú ügyről.

2020. december 3.

Egészségügyi szolgáltatóval szembeni kártérítés megfizetése iránt indított perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.III.21.447/2019/6. számú, különös munkaigényű perben hozott határozatról.

2020. december 3.

Oldalak