Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria határozatot hozott a helyi földbizottság hatáskörének értelmezése tárgyában

Tájékoztató a Kúria a Kfv.II.37.429/2018/5. számú ítéletéről. Az ítéletében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 23. § (3) bekezdése és az Fftv.-vel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.

2019. június 13.

Házastársi közös vagyon megosztása iránti perben döntött a Kúria

Tájékoztató a Pfv.II.20.016/2019. számú ügyben hozott határozatról.

2019. június 12.

A támogatási szerződés esetén észlelt szabálytalanság kérdése

Tájékoztató a Kúria határozatáról a Pfv.V.20.937/2018/6. számú ügyben.

2019. június 12.

A nemzetközi embargós intézkedések jogi hatásai

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Gfv.V.30.045/2019/9. számú egyedi ügyben.

2019. június 12.

A viszontgarancia díj elszámolása embargós intézkedések esetén

Tájékoztató a Kúria határozatáról a Pfv.V.20.180/2019/15. számú egyedi ügyben.

2019. június 12.

Igazságügyi alkalmazott jubileumi jutalom-különbözet megfizetése iránt indult ügyében döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria határozatáról az Mfv.II.10.021/2019/5. számú ügyben.

2019. június 12.

Rokkantsági ellátás megállapítása tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria 2019. május 7. napján tárgyaláson kívül elbírált, Mfv.III.10.265/2018. számú ügyben hozott határozatáról.

2019. június 11.

Súlyos sérüléssel járó, majd halálos kimenetelűvé vált baleset kapcsán hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria 2019. május 20. napján tárgyaláson kívül elbírált, Kfv.X.37.504/2019. számú ügyben hozott határozatról.

2019. június 11.

Oldalak