Közlemények kúriai döntésekről

Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó követelés iránti perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V. 21.430/2018. számú ügyben hozott határozatról.

2020. június 26.

Megbízási díj iránt indult perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.386/2018/13. számú ügyről.

2020. június 26.

Össz-szervezeti egészségkárosodása miatti, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.282/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Csomagátvizsgálással kapcsolatos adatkezelés jogellenessége miatti sérelemdíj tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.281/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.279/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Az élhet a perbe lépés jogával, akinek az ügyféli érintettsége a közigazgatási határozattal összefüggésben fennáll

A Kúria Kpkf.VI.39.175/2020/3. számú végzésében kimondta, hogy a közigazgatási perrendtartás (Kp.) 20.

2020. június 24.

A közigazgatási perrendtartás rendelkezésének alkalmazása kétfokú, országos illetékességgel eljáró alperes határozatának felülvizsgálata során

A Kúria a Kpkf.VI.39.138/2020/2. számú végzésében értelmezte a közigazgatási perrendtartás (Kp.) 13. § (1) bekezdés c) és e) pontját.

2020. június 24.

Kölcsönszerződésnek nevezett okiraton nyugvó igényt érvényesítésével kapcsolatos ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.108/2019/6. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. június 17.

Vállalkozói díjban való megállapodás megítélése a szerződés áfa fizetésre vonatkozó tilos elemei esetén

Tájékoztató a Pfv.V.21.254/2019/7. ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. június 17.

Baleset következtében keletkezett egészségkárosodás miatti kártérítési igény tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.207/2019. számú ügyről kártérítés tárgyában.

2020. június 12.

Oldalak