Közlemények kúriai döntésekről

Jogerős ítélet a Klubrádió frekvenciapályázatának ügyében

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2020. november 4-én pályázati felhívást tett közzé a Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata céljából.

A Kúria helyben hagyta a Klubrádió keresetét elutasító elsőfokú határozatot

Tájékoztató a Kúria Kf.V.40.072/2021/7.

A jubileumi jutalomra való jogosultság nem függ attól, hogy az igényt egy korábban hatályban volt jogállási törvény alapján nem érvényesítették

A felperes 2013. január 15. napjától került kinevezésre az alperes járási hivatal építési hivatala állományába kormányzati szolgálati jogviszonyba. Jogszabályváltozás következtében kinevezésekor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

A Kúria a mai napon három gyülekezési ügyben hozott döntést

A Kúria a mai napon tartott tanácsülésén – elsőfokú bíróságként eljárva – felülbírálta a budapesti rendőrfőkapitány három gyülekezési ügyben hozott döntését. A Kúria határozatai a Kúria honlapján megtalálhatók.

Sajtóközlemény a K.IV.39.725/2021. számú ügyben (gyülekezés megtiltása)

Tájékoztató a Kúria K. IV. 39.275/2021-es számú határozatáról.

Tájékoztató közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése tárgyában indult perben hozott döntésről

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.199/2020/7. számú határozatáról.

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése jogszerűségének tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.146/2020. számú határozatáról.

A semmis szerződés kártérítési jogkövetkezményére irányadó anyagi jogi szabály meghatározása

Tájékoztató a Pfv.V.20.610/2020/7. számú ügyben hozott egyedi határozatról.