Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató a Kúria tulajdonjog megállapítása iránt folyamatban volt perében meghozott ítéletéről

A Kúria tulajdonjog megállapítása iránt folyamatban volt perében a 2012. március 21-én megtartott tárgyaláson meghozott ítéletében a 2003. évben indult eljárásban a jogerős részítéletet részben hatályon kívül helyezte és egyéb rendelkezéseit módosított tartalommal hatályában fenntartotta.

2012. március 26.

Tájékoztató a Kúria Kfv.II.39.089/2011/15. számú ügyében hozott ítélet kapcsán

A Kúria ítélete:

A Kúria a Fővárosi Bíróság által hozott 20.K.35.260/2007/56. számú ítéletet hatályában fenntartja.

A tényállás ismertetése:

2012. március 23.

Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.325/2011/4.számú ítéletéről

A Kúria Kfv.I.35.325/2011/4.szám ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben döntött:

2012. március 22.

Tájékoztató a Kúria 2012. március 6-án meghozott Gfv.IX.30.001/2012/12. számú ügyében

1996. január 1-től kezdődően az alperes megbízása alapján a felperes bizományosként értékesítette az alperes által gyártott forgácslapokat, és az 1996. január 1-től 2000.

2012. március 22.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.604/2011/9. számú határozatáról

A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának II.

2012. március 20.

Tájékoztató a felperes kártérítés megfizetése iránti keresetéről

A felperes kártérítés megfizetése iránti keresetében arra hivatkozott, hogy az alperes megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. (Tpvt.) 11.

2012. március 20.

Tájékoztató a 9.171.502 forint vállalkozói díj és járulékai megfizetése iránt indított perről

A 9.171.502 forint vállalkozói díj és járulékai megfizetése iránt indított per folyamán a megrendelő I.r. alperes felszámolás alá került.

2012. március 20.

Tájékoztató a Magyar Állam felperes által indított perben az alperes 1981-ben kötött öröklési szerződést az őt kisgyermek korától felnevelő mostohaapjával

A Magyar Állam felperes által indított perben az alperes 1981-ben kötött öröklési szerződést az őt kisgyermek korától felnevelő mostohaapjával.

2012. március 20.

Összefoglaló a Kúria B. III. tanácsának Bfv.III.1.418/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Vesztegetés bűntette miatt K. Cs. II. rendű terhelt ellen folyamatban volt büntetőügyben a Kúria a 2012. március 6-án meghozott végzésével a jogerős ítéletet helybenhagyta.

2012. március 14.

Tájékoztató a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság az EMFESZ Kft. felperesnek a NITROGÉNMŰVEK Vegyipari Zrt. alperes elleni Gfv.X.30.016/2012/4-II. számú választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított peréről

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság az EMFESZ Kft. felperesnek a NITROGÉNMŰVEK Vegyipari Zrt. alperes elleni Gfv.X.30.016/2012/4-II.számú választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perében 2012. évi április 2. napján 10 órakor a Kúria földszint 4.

2012. február 22.

Oldalak