Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.22.354/2011.számú ügyében hozott határozatáról

A Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft. jogelődje 2000. március 01. napjától 2009. december 31.

2012. október 3.

Rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása

Különösen munkaigényes, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. szeptember 12-én megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.416/2011/4. számú ügyről.

2012. október 1.

Rendes felmondás jogellenességének megállapítása

Különösen munkaigényes, a Kúria M.I. tanácsa által 2012. szeptember 12-én megtartott tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.459/2011/7. számú ügyről.

2012. október 1.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II.20.748/2012. számú elvi jelentőségű ügyben hozott határozatáról

A házastársi közös vagyon megosztása iránti perben a bíróságnak azt az elvi kérdést kellett eldöntenie, hogy a nem vitásan a férj (az alperes) különvagyonához tartozó kft.

2012. szeptember 20.

Tájékoztató a Kúria Gfv.IX.30202/12. sz. ügyben hozott határozatáról

A BKV. Zrt. felperesnek STRABAG Építő Zrt és társai alperesek ellen kártérítés megfizetése iránti perben a Kúria a másodfokú bíróságnak a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet helybenhagyó ítéletét a 2012.

2012. szeptember 18.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.182/2012. sz ügyben hozott határozatáról

A jogerős ítélet alapjául szolgáló releváns tényállás szerint az I.r. alperes, a II. r. alperes elnöke 2008. szeptember 12-én megtartott sajtótájékoztatóján beszámolt a felperes és egy másik személy között 2008.

2012. szeptember 12.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.22.335/2011. számú ügyében hozott határozatáról

Az I. r. felperes kölcsönt vett fel, amelyet az I. r. alperes ingatlanfedezet mellett nyújtott a részéreés a mintegy 21.000.000 forint értékű ingatlanra a hitelezőjavára 11.900.000 forint opciós vételáron vételi jogot isbiztosítottak.

2012. szeptember 11.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.22.044/2011/7. számú ügyben hozott határozatáról

A több mint öt évig tartó perben a felperes az örökhagyónak az alperesekkel 2004-ben kötött öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítását több jogcímen – az örökhagyó cselekvőképtelensége, tévedése, megtévesztése stb. – kérte.

2012. július 23.

Tájékoztató a Kúria Pfv.I.21.900/2011. számú ügyben hozott határozatáról

A közel tizenöt éve folyamatban volt per iratainak tanulmányozása mellett a többször megismételt közigazgatási eljárás iratanyagát volt szükséges tanulmányozni annak eldöntéséhez, hogy a borsodivánkai Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezetből 1992.

2012. július 23.

Oldalak