Közlemények kúriai döntésekről

Jogviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei és egyéb járandóságok tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.478/2018. számú ügyről.

2019. július 29.

A Kúria vezetői megbízás visszavonásának jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.476/2018. számú ügyről.

2019. július 29.

Közös megegyezés érvénytelenségének megállapítása tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.533/2018. számú ügyről.

2019. július 29.

Bírói diszkriminációra vonatkozó kereset tárgyában hozott határozatot a Kúria

A Kúria döntésének tájékoztatója az Mfv.II. 10.475/2018-as számú ügyben.

2019. július 29.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.55/2019. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A pedagógusokat nem terheli a közfeladatot ellátó személy fokozott büntetőjogi felelőssége

2019. július 24.

Szerződések érvénytelenségének a megállapítása iránti perben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.VI.20.670/2019. számú egyedi ügyben a Kúria által hozott határozatról.

2019. július 18.

Fedezetelvonó szerződések hatálytalanságának megállapítása iránti perben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Pfv.VI.21.236/2018. számú, egyedi ügyben hozott határozatról.

2019. július 18.

A Kúria határozatot hozott munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei, elmaradt munkabér-különbözet megfizetése tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. június 17-én tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.525/2018. számú ügyről.

2019. július 16.

Oldalak