Közlemények kúriai döntésekről

A Kúria határozata munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt folyamatban volt ügyről

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. május 22-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.473/2018. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában.

2019. június 25.

A Kúria határozatot hozott súlyos veszélyeztetéssel kapcsolatos ügyben

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. május 29-én hozott tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.421/2018. számú ügyről közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában.

2019. június 25.

A Kúria határozatának összefoglalója köztisztviselő felmentése és jogkövetkezményei tárgyban

Tájékoztató a Kúria 2019. május 8-án tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.409/2018. számú ügyéről.

2019. június 25.

A Kúria határozatot hozott kényszerintézkedés szabályainak megszegése és bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyben

Tájékoztató a Kúria 2019. június 2-án hozott, Bpkf.II.528/2019. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

2019. június 25.

A Kúria ítéletet hozott a hálózati engedélyes tájékoztatási kötelezettség tárgyában felhasználóváltás esetén

Tájékoztató a Kúria Kfv.II.37.559/2018/5. számon hozott határozatáról.

2019. június 24.

Adóhiánynak minősülő adókülönbözet megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

A Kúria a Kfv.I.35.080/2019/8.szám számú ügyben hozta meg határozatát. Semmisség esetén az adóhatóságnak önmagában a bírósági felülvizsgálat ténye miatt lehetősége van az Art. szerint megadott határidőn belül joghatás kiváltására alkalmas adóhatósági határozat meghozatalára.

2019. június 19.

Adóbírság megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztat a Kúria  Kfv. I.35.142/2019. számon hozott határozatáról.

2019. június 18.

Az ügyben tanúként kihallgatott védő az eljárás későbbi szakaszában sem járhat el védőként

Tájékoztató: a Kúria Bt.II.287/2019. számú jelentős ügyben 2019. május 9-én hozott határozatáról:

2019. június 17.

Kizárt az ügyvédi tevékenység gyakorlása az ügyészi jogviszony megszűnését követő két évig

Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.478/2019. számú jelentős ügyben 2019. május 21-én hozott határozatáról: Az Üttv. 20. § (3) bekezdése alapján az ügyvéd nem járhat el azon közhatalmi hatáskört gyakorló szerv által gyakorolt eljárásban, amelynél jogviszonya fennállt.

2019. június 17.

Mikor van helye fellebbezésnek? - Döntött a Kúria

Tájékoztató: a Kúria Bfv.I.439/2019. számú jelentős 2019. május 21-én ügyben hozott határozatáról:

2019. június 17.

Oldalak