Közlemények kúriai döntésekről

Szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránti perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.356/2019/8. számú egyedi ügyről.

2020. július 2.

Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos illetékességgel eljárva hozott döntést, a döntésével szemben indított közigazgatási perben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes

A közigazgatási perekben érvényesülő kizárólagos illetékességi szabályokat értelmezte a Kúria a 2020. június 30-án kelt Kpkf.VI.39.207/2020/2. számú végzésében.

2020. július 1.

A Kúria határozatának tárgya a bíróság illetékessége közigazgatási perben, ha a vitatott közigazgatási tevékenységet utolsó fokon megvalósító szerv több megyére illetékes

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban foglalt illetékességi szabályokat értelmezte a Kúria a 2020. június 10-én kelt Kpkf.VI.39.105/2020/3. számú végzésében. A döntés arra a kérdésre ad választ, hogy a 2020.

2020. július 1.

A pénzforgalmi szolgáltató tájékoztatási kötelezettségének teljesítési módja a keretszerződés kötelező eleme

A Kúria fellebbezési eljárás keretében Kf.I.35.075/2020/7. számon döntést hozott a hitelintézetek tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó törvényi rendelkezések értelmezéséről.

2020. június 29.

Mezőgazdasági termékértékesítési szerződésből származó követelés iránti perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V. 21.430/2018. számú ügyben hozott határozatról.

2020. június 26.

Megbízási díj iránt indult perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.386/2018/13. számú ügyről.

2020. június 26.

Össz-szervezeti egészségkárosodása miatti, nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.282/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Csomagátvizsgálással kapcsolatos adatkezelés jogellenessége miatti sérelemdíj tárgyában döntött a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.281/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Azonnali hatályú felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.279/2019. számú ügyről.

2020. június 25.

Az élhet a perbe lépés jogával, akinek az ügyféli érintettsége a közigazgatási határozattal összefüggésben fennáll

A Kúria Kpkf.VI.39.175/2020/3. számú végzésében kimondta, hogy a közigazgatási perrendtartás (Kp.) 20.

2020. június 24.

Oldalak