Közlemények kúriai döntésekről

Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.292/2019. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma: a munkavállaló szabadon dönthet arról, hogy vállalkozásából az elért eredményt jövedelemként kiveszi, vagy a vállalkozásába fekteti

2020. július 13.

Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.183/2019. számú ügyről.

2020. július 13.

Súlyos egészségromlás miatti nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.375/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

2020. július 9.

Szülés utáni kórházi kezeléssel kapcsolatos egészségkárosodás miatti kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.514/2019. számú egyedi ügyben tárgyában hozott határozatról.

2020. július 9.

Tűzkár folytán vagyonbiztosítási szerződés alapján kártérítés megfizetése tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.VIII.20.617/2019. számú egyedi ügyben hozott határozatról.

2020. július 9.

Jogalap nélküli gazdagodás, kártérítés és egyebek iránti kiemelt egyedi ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria a Pfv.VI.20.619/2020 számú ügyben hozott határozatáról.

2020. július 9.

Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén

Tájékoztató a Kúria határozatáról a a Kpkf.VI.39.305/2020.számú ügyben.

2020. július 9.

Az igazolási kérelem elbírálásának szempontjai elektronikus kapcsolattartás esetén: a felperesi jogi képviselő felelősségi körébe tartozik az elektronikus kapcsolattartásával összefüggő, megfelelő ügyviteli rend kialakítása

Sajtóközlemény a Kpkf.VI.39.305/2020. számú ügyben. Az elsőfokú bíróságnak a felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasító végzése ellen a felperes – elkésetten – fellebbezést és egyben igazolási kérelmet terjesztett elő.

2020. július 8.

Oldalak