Közlemények kúriai döntésekről

A végrehajtási rendeleti szabályozás lényeges változása a Kúria ítélkező tanácsa számára lehetőséget teremt a korábban közzétett határozattól való eltérésre

A Kúria 2020. július 6-án meghozott 1/2020. Közigazgatási Jogegységi Határozatával döntött a Kúria Kfv.II.37.894/2014/13. (2015. K. 27.) számú határozatától való eltérés megengedéséről.

2020. július 14.

Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.355/2019. számú ügyről.

2020. július 14.

A Kúria versenytilalmi megállapodás alapján követelt kártérítés tárgyában határozott

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.052/2020 számú ügyében hozott határozatról.

2020. július 14.

A Kúria határozatot hozott a munkáltatónak a munkavállalója egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének tárgyában

Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.040/2020 számú ügyben hozott határozatáról.

2020. július 14.

A csatlakozó fellebbezés megengedhetősége és a beszámítási kifogás jogi természete

Tájékoztató a Pfv.V.21.331/2019. számú ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. július 13.

Csak az egyetemes szolgáltatót terheli a fogyasztóval (előfizetővel) szerződéskötési kötelezettség

Tájékoztató a Pfv.V.21.022/2019/5. ügyben hozott egyedi határozatról.

2020. július 13.

A perbeli jogutódlás nem azonos az anyagi jogi jogutódlással, a felek közötti anyagi jogi jogviszony vizsgálata a per érdemére tartozik

Tájékoztató a Pfv.V.20.388/2020/6. számú ügyben hozott egyedi határozatról.
Az I. rendű felperes – aki engedményezési láncolat eredményeként jutott a perbeli követeléshez – kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az I., II. és III. rendű alpereseket.

2020. július 13.

Próbaidő alatti felmondás jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.313/2019. számú ügyről.

2020. július 13.

Oldalak