Közlemények kúriai döntésekről

Jövedelempótló kártérítési járadék mértékének leszállítása tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.161/2019. számú ügyről.

2020. március 9.

Kártérítés tárgyában indult ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.125/2019. számú ügyről.

2020. március 9.

Nincs helye a közigazgatási cselekmény megváltoztatásának a mérlegelési jogkör gyakorlásán alapuló közigazgatási cselekmény esetén

Tájékoztató a Kfv.I.35.652/2018/12. számú ügyben a Kúria döntéséről.

2020. március 5.

Potenciális versenykorlátozás tárgyában indult perben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kf.38.305/2018/21. számú ügyben.

2020. március 2.

Feltalálói minőség megváltoztatása iránt indult ügyben hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.738/2018/17. számú ügyben.

2020. március 2.

Devizaalapú kölcsönszerződés esetén tisztességtelen a folyósítási jutalék felszámítása, ha azt a bank a kölcsön folyósításának feltételeként határozza meg

A fogyasztói kölcsönszerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétellel kikötött kezelési díj és folyósítási jutalék tisztességtelensége vizsgálatának szempontjairól döntött a Kúria gazdasági tanácsa a Gfv.VII.30.356/2019. számú egyedi ügyben meghozott határozatában.

2020. február 26.

A rendbírság kiszabott összege megfelelő szankciója a védői jelenléti kötelezettség elmulasztásának

Tájékoztató a Kúria Bpkf.I.73/2020. számú jelentős ügyben 2020. január 29-én hozott határozatáról: A védő mulasztása az eljárás elhúzódását eredményezte.

2020. február 25.

Illetékesség kérdéséről döntött a Kúria az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási ügyekben

Tájékoztató a Kúria Bkk.I.1.477/2019. számú jelentős ügyben 2020. január 21-én hozott határozatáról:

2020. február 25.

Oldalak