Közlemények kúriai döntésekről

Kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kfv.VII.37.108/2020. számú ügyben.

A fél kérelmére az eljárás a Kp. 81.§ (1) bekezdés g) pontja és 83.§-a alapján annak bármely szakaszában, így a másodfokú eljárásban is megszüntethető.

2020. szeptember 21.

Tájékoztató a vallási szervezet adatkezelési gyakorlatának vizsgálata során felmerülő jogkérdésekről

A Kúria a Kf.VI.39.029/202/14. sorszámú ítéletében az alábbi megállapításokat tette:

2020. szeptember 15.

Visszautasított jogegységi panasz: csak a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye jogegységi panasz eljárásnak

A Kúria jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot: a Jpe.I.60.002/2020. számú jogegységi panaszt visszautasította, mivel jogegységi panasz eljárásnak csak a 2020.

2020. augusztus 27.

Jogegységi panasz a Kúrián: csak a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés ellen van helye jogegységi panasznak

A Kúria a Jpe.I.60.001/2020. számú jogegységi panasz ügyben eljárva a felperes jogegységi panaszát visszautasította, mivel jogegységi panasz eljárásnak csak a 2020.

2020. augusztus 27.

Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.286/2019. számú ügyről.

2020. augusztus 10.

Munkaviszony jogellenes megszüntetése, sérelemdíj megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.306/2019. számú ügyről.

2020. augusztus 10.

A másodfokon, országos illetékességgel eljárt kormányhivatal alperesi minőségének kérdésében foglalt állást a Kúria

Közlemény a Kúria Kpkf.VI.39.329/2020/2. számú határozatáról.

A jogalkotó 2020. március 1-jével megszüntette az országos másodfokú kormányhivatali hatósági hatásköröket, miután a járási (fővárosi kerületi) hivatalok döntései elleni fellebbezési lehetőséget általánosan kizárta.

2020. július 16.

Építési vállalkozási szerződésből eredő vállalkozói díj iránti kereset ügyében döntött a Kúria

Tájékoztató a Pfv.V.21.194/2019/7. számú egyedi ügyben.

2020. július 16.

Oldalak