Közlemények kúriai döntésekről

Kötbérigény tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria határozatáról a Pfv.V.20.706/2019/3. számú, kiemelt jelentőségű perben.

2019. szeptember 26.

Szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.925/2018. számú ügyben hozott döntéséről.

2019. szeptember 25.

Nem alkalmazható a védjegyoltalom korlátjának szabálya, ha a használati mód a tisztességes ipari és kereskedelmi gyakorlattal nem összeegyeztethető, az üzleti tisztesség követelményébe ütközik

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.584/2018. számú keresetlevél benyújtását megelőzően előterjesztett ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában indult ügyben hozott döntéséről.

2019. szeptember 20.

Vállalkozói szerződéshez kapcsolódó vállalkozói díj és kötbérigény tárgyban hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.20.947/2019/6. számú egyedi ügyében.

2019. szeptember 17.

Az üzletlezárás intézkedés alkalmazásakor csupán az első mulasztás esetén áll fenn az adóhatóság mérlegelési kötelezettsége

A Kúria határozatainak tájékoztatója a Kfv. I.35.374/2019. és a Kfv. I.35.378/2019 számú ügyekben.

2019. szeptember 10.

Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és versenytilalmi megállapodás tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.509/2018. számú ügyről.
A döntés elvi tartalma

2019. szeptember 9.

Tájékoztató a Kúria döntéséről azonnali hatályú felmondás jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.536/2018. számú ügyről.

2019. szeptember 9.

Dunai hajóbaleset: nincs helye óvadéknak, ha a bűnügyi felügyelet elrendelésének nincsenek meg a feltételei

Tájékoztató a Kúria Bt.III.750/2019/21-es számú ügyben kihirdetett ítéletéről: A vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó veszélyeztetésének vétsége miatt folyamatban lévő büntetőügyben, a legfőbb ügyész törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítványát elbírálva a Kúria 201

2019. július 29.

Rendkívüli lemondás jogszerűségének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.438/2018. számú ügyről.

2019. július 29.

Oldalak