Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató sérelemdíj és kártérítés megfizetése iránti ügyben született határozatról

Kúrián Mfv.II.10.037/2018. szám alatti perben az alperes a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló felperes kérelmére felmentéssel megszüntette a közöttük fennállt jogviszonyt arra figyelemmel, hogy a felperes nyugdíjasnak minősült.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.530/2017.

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.334/2018. számú ügy döntésének elvi tartalma: I. az azonnali hatályú felmondásban az Mt. 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjának egyidejű megjelölése önmagában nem jelenti az intézkedés jogellenességét.

A Kúria kártalanítás megfizetése iránt indult ügyben hozott döntést

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.608/2017.

Vizsgálnia kell a bíróságnak a kisajátítási ügy alapvető kérdéseit

Közlemény a Kúria Kfv.II.37.680/2017/5. számú jelentős döntéséről:
Súlyos, az ítélet hatályon kívül helyezését előidéző ok, ha a bíróság alapvető kérdések - köztük a semmisség - vizsgálatát elmulasztja.

Elővásárlási jog jogszerű gyakorlásának vizsgálatáról

Közlemény a Kúria Kfv.II.37.220/2017/8. számú jelentős döntéséről:
A földforgalmi ügyben az elővásárlási jog jogszerű gyakorlása vizsgálatába beletartozik, hogy az eladók a vételi ajánlatot közvetlenül közölték-e a társtulajdonossal.

Tájékoztató szabadalom megsemmisítése iránt indult ügyben hozott döntésről a Kúria Pfv.IV.21.504/2017/11. számú ügyében

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az ellenérdekű felek által indított eljárásban hozott határozatával megsemmisítette a kérelmező javára oltalom alatt álló „Pirazolo-pirimidinon származékok impotencia kezelésére” című szabadalmat.

Tájékoztató Vállalkozói díj visszakövetelése teljesítési igazolás kiállítása után tárgyában a Pfv.V.21.102/2018/7. számú egyedi ügyben

A peres felek informatikai rendszer fejlesztésére kötöttek alvállalkozási szerződést. Az alperes mint vállalkozó egyes teljesítési egységeinek (ún.

Tájékoztató vadászati ügyben az ajánlás bírósági felülvizsgálata kizártságáról, a Kúria Kfv.II.37.507/2017/5 számú ítéletéről

Vadászati ügyben a vadászati hatóság hivatalból közzétett ajánlása bírósági felülvizsgálata kizárt. Az ajánlás nem az eljárást lezáró, jogot vagy kötelezettséget megállapító döntés, hanem egy közbenső közigazgatási aktus, ezért az ellen közvetlenül bírósági felülvizsgálat nem biztosított.

A Kúria súlyosbította a büntetést a sajtóban lúgos támadásként ismert ügyben

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.690/2018. számú jelentős ügyben 2018. július 12-én hozott határozatáról: