Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató az árvaellátás összegének megállapítása tárgyában döntésről

Tájékoztató a Kúria Mfv.III.10.629/2017/8. számú határozatról, melyben az alperes jogelődje a felperes részére 1999. október 3-tól – elhunyt szülője (édesapja) jogán, az életben lévő szülő rokkantságára tekintettel – árvaellátást állapított meg. Az alperes 2016.

A tagállami ítélet megfeleltetése tárgyában hozott ügydöntő határozat ellen nincs helye felülvizsgálatnak

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.750/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 15-én hozott határozatáról:

Az alárendelt megsértésének vétsége megvalósulásához szükséges, hogy a sértett a cselekmény elkövetésénél jelen legyen

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.773/2018. számú jelentős ügyben 2018. szeptember 18-án hozott határozatáról: A törvényszék katonai tanácsa a rendőrtiszt terheltet bűnösnek mondta ki alárendelt megsértésének vétségében [Btk. 449. § (1) bekezdés], ezért megrovásban részesítette.

Súlyosítási tilalom a tárgyalás mellőzéses eljárásban

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.620/2018. számú jelentős ügyben 2018.

A bíróság nem helyettesítheti saját indokolását az alperesi határozat indokaival

Tájékoztató a Kúria Kfv.I.35.646/2017/10. számú jelentős ügyben hozott döntéséről: Nem ad számot a bíróság a saját belső meggyőződéséről, ha az alperesi határozatban foglaltak egy- az egyben történő átemelésével indokolja ítéletét.

Tájékoztató felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában született döntésről

Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.559/2017. számú  ügyének elvi tartalma: I.  A vezető állású munkavállalónak minősülés nem a felek megállapodására tartozó kérdés.

Tájékoztató a Kúria kártérítési tárgyában hozott döntéséről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.519/2017. számú ügy elvi tartalma szerint A Mt. 167. § (1) bekezdésében foglaltakat – amennyiben a felülvizsgálati kérelem az Mt. 166. §-ára vonatkozóan nem felel meg a törvénynek – nem lehet értékelni.

A munka díjazásával kapcsolatban meg kell tartani az egyenlő bánásmód követelményét

Tájékoztató a Mfv.III.10.707/2017/7. számú ügyben hozott döntésről: Két munkavállaló közötti eltérő díjazás alátámasztására nem vehetők figyelembe olyan tényezők, amelyek a munkavállaló felvételének idején még nem határozhatóak meg objektíven.

A Kúria döntése bányász nyugdíj folyósítását érintő ügyben

Tájékoztató a Mfv.III.10.665/2017/6. ügyben hozott kúriai döntésről: A Btv. 49/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „Magyarországon” kitétel ellentétes megszorító feltétel a Rendelet 5. cikk b) pontjában foglaltakhoz képest.