Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Tájékoztató a Kúria Pfv. IV. tanácsa által a 2012. március 7. napján tartott tárgyaláson elbírált Pfv.IV.22.123/2011. számú ügyről

A felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából releváns tényállás szerint 1996-ban megalakult betéti társaságnak a gyógyszerész képzettségű felperes volt a beltagja. A gyógyszertár helyiség bérleti jogát privatizációs eljárás keretében a Bt. szerezte meg.

2012. április 11.

Tájékoztató a vállalkozói díj megfizetése iránt indított perről

A felek között 2001. június 11-én létrejött vállalkozási szerződés alapján a felperes egy társasház épületének tetejére újabb emeletet és magastetőt épített. Az őt megillető vállalkozói díjat azonban az alperes a minőségi kifogásai miatt maradéktalanul nem fizette meg.

2012. április 4.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.771/2011. számú ügyében

A 93.684.505 forint megbízási díj és járulékai megfizetése iránt indított perben a felek között vitás volt a magyar bíróság joghatóságának megállapítása, a jogviszony létrejötte, érvényessége, tartalma és jogi minősítése, a felperest megillető megbízási díj számításának módja, a díjkövetelés össz

2012. április 4.

Tájékoztató a Pfv.VI.21.888/2011/4.számú ügyben

A felperes önkormányzat képviseletében eljárt polgármester a beszerzett értékbecslés alapján megállapított 19.905.000 forint vételáron eladta a perbeli önkormányzati ingatlant az alperesnek.

2012. április 4.

Tájékoztató a Lehet Más a Politika párt népszavazás "aláírásgyűjtési maraton" ügyében

A Kúria ügykiosztási rend szerint soron következő tanácsa 2012. március 28. napján végzésével elbírálta a Lehet Más a Politika párt bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét, melyet az Országos Választási Bizottság 41/2012. számú határozata ellen nyújtott be.

2012. április 3.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1354/2011/5. számú végzése kapcsán

A  Kiskunhalasi  Városi  Bíróság  6.B.148/2008/35.  számú, valamint  a  Bács-Kiskun  Megyei  Bíróság  2.Bf.59/2010/4.

2012. április 2.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1279/2011/5. számú ítélete kapcsán

Az  Esztergomi  Városi  Bíróság  2.B.240/2010/9.  számú ítélete,  valamint  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Bíróság 1.Bf.8/2011/7.

2012. április 2.

Tájékoztató a Kúria a 2012. március 14-én, tárgyaláson kívül, a Kfv.I.35.347/2011/4. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben való döntéséről

A Magyar Államkincstár határozatával a felperes részére 70.356.261 Ft többlettámogatást  állapított  meg,  a  Magyar  Köztársaság 2007.  évi költségvetéséről szóló, 2006. évi CXXVII. törvény alapján igényelt normatív hozzájárulás címén.

2012. április 2.

Tájékoztató a Kúria tulajdonjog megállapítása iránt folyamatban volt perében meghozott ítéletéről

A Kúria tulajdonjog megállapítása iránt folyamatban volt perében a 2012. március 21-én megtartott tárgyaláson meghozott ítéletében a 2003. évben indult eljárásban a jogerős részítéletet részben hatályon kívül helyezte és egyéb rendelkezéseit módosított tartalommal hatályában fenntartotta.

2012. március 26.

Tájékoztató a Kúria Kfv.II.39.089/2011/15. számú ügyében hozott ítélet kapcsán

A Kúria ítélete:

A Kúria a Fővárosi Bíróság által hozott 20.K.35.260/2007/56. számú ítéletet hatályában fenntartja.

A tényállás ismertetése:

2012. március 23.

Oldalak