Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

Amennyiben a megállapított rokkantsági ellátás összege a biztosítási/tartózkodási idő tartamától független, az ellátás nem minősül a szolgálati időtől függően megállapított ellátással azonos típusú ellátásnak

A Kúria Mfv.III.10.634/2017/6.) számú ítéletében a következőket fejtette ki: Az átalakított ellátásban részesülők első felülvizsgálatára nem az Mmtv. 19. §-ában található ún. soros felülvizsgálati szabályok, hanem az Mmtv. 33/A. §-ában foglalt speciális szabályok az irányadók.

Tájékoztató műszakpótlék megfizetésére irányuló perben hozott határozatról

Tájékoztató a Kúria Mfv.III.10.206/2018/4 számú ügyében hozott döntésről. Az Mt. 141. § (2) bekezdése szerinti rendszeres változás feltételeinek vizsgálatánál a havi munkaidő beosztást kell figyelembe venni.

Tájékoztató települési adófizetési kötelezettséget vizsgáló ügyben

A Kúria Kfv.V.35.395/2018/6. számú döntésben: a felperes vitatta a terhére települési adófizetési kötelezettséget előíró adóhatározatok jogszerűségét, állította, hogy nem adóalany.  Az adóhatóság döntését a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A.§, 52.§ 26.

Tájékoztató kettős adóztatás kérdését vizsgáló döntésről

A Kúria Kfv.V.35.331/2018/4. számú ügyében: a felperes jogi álláspontja szerint kettős adóztatást végez az adóhatóság, mert a szántó ingatlana után települési adót vetett ki, ugyanakkor az ingatlanát haszonbérleti szerződés alapján használó kft. élelmiszerlánc-felügyeleti díjat fizet.

Tájékoztató felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.555/2017. számú ügyben a döntés elvi tartalma: az Mth. 2. § (1) bekezdése alapján – miszerint az Mt.-t főszabályként a hatályba lépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell – az Mt. 208.

Tájékoztató azonnali hatályú felmondás tárgyában született döntésről

Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.529/2017.

A jogügylet jogi minősítése a bíróság feladata

Tájékoztató a Kfv.VI.35.585/2017. számú jelentős ügyről: az elsőfokú adóhatóság a gabona- és magkereskedelemmel foglalkozó felperesnél bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le különböző adónemekben.

A megvádolt operatőr cselekménye nem valósította meg a garázdaság vétségét

Közlemény a Kúria Bfv.III.796/2018. számú ügyben kihirdetett ítéletéről: A Kúria 2018. október 30-i nyilvános ülésen meghozott ítéletével a védő felülvizsgálati indítványát elbírálva bűncselekmény hiányában felmentette a garázdaság vétsége miatt ellene emelt vád alól azt az operatőrt, aki 2015.

A Malév felszámoláshoz vezető veszteséges gazdálkodását nem a Magyar Állam befolyásoló magatartása és részéről a megfelelő intézkedések elmulasztása okozta

A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú ítéletében foglalt döntés rövid ismertetése: A felperesek a felszámolás alá került Malév Magyar Légiközlekedési Zrt.

Szabadalom megsemmisítése tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.981/2017. számú döntéséről: A kérelmező jogosultja a „Folyadékfázisú gáz, különösen PB-gáz töltőállomás” című szabadalomnak, amelyet az ellenérdekű fél kérelmére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) határozatával megsemmisített.