Közlemények kúriai döntésekről (archív tartalom)

A garázdaság bűncselekményének megvalósulásához szükséges, hogy az elkövetett cselekmény megbotránkoztató vagy riadalomkeltő legyen

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.796/2018. számú jelentős ügyben 2018. november 13-án hozott határozatáról:

Tájékoztató munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei és egyéb járandóságok tárgyában hozott kúriai döntésről

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.574/2017. számú ügy elvi tartalma: a versenytilalmi megállapodás alapvető feltétele, hogy a munkavállalói (és ebbe a vezető állású munkavállaló is beleértendő) kötelezettsége teljesítése fejében a munkáltató ellenértéket fizessen.

Tájékoztató az azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában hozott kúriai döntésről

Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.572/2017. számú ügy elvi tartalma:

Ítélt dolog (res iudicata) vizsgálata szerződés uzsorás jellegének megállapításához

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.235/2018/12. számú egyedi ügyben hozott határozatról:
A peres felek között 1994-ben és 1999-ben kötött szerződésekből eredően korábban többféle kártérítési és kártalanítási igény tárgyában születtek jogerős határozatok.

Illetménypótlék megfizetése felsőoktatási intézmény részeként működtetett klinikai központban dolgozók esetében

Tájékoztató az Mfv.II.10.092/2018. szám alatt folyamatban volt perről:

Közszolgálati tisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Tájékoztató az Mfv.II.10.086/2018. szám alatt folyamatban volt perről:

A Kúria döntése magánlaksértés bűntettével kapcsolatos ügyben

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.541/2018. számú jelentős ügyben 2018. szeptember 11-én hozott határozatáról: A Be. 422. § (1) bekezdés b) pontja szerint a vádirat törvényes eleme a vád tárgyává tett cselekmény pontos leírása. Ennek hiányában helye lehet a Be. 567.

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai esetében nem tekinthető a terhelt felkutatására tett intézkedés teljes körűnek abban az esetben, ha a büntetőeljárásban kizárólag hazai elfogatóparancs kibocsátására kerül sor

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.254/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról. Az elsőfokú bíróság a tárgyaláson meghozott ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki lopás bűntettében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont bc) alpont, (3) bekezdés b) pont ba) alpont].

Tájékoztató a jegyző durva hangnemére hivatkozással a vezetője bizalmának elvesztésével indokolt felmentés tárgyában

A Kúria Mfv.II.10.074/2018. számú döntésében az alperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt a törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezte és a közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletét helybenhagyta.