PK 1.

PK 1. szám*
A bíróság az eltűnt személyt holtnak nyilvánító határozatában a halál helyét nem állapíthatja meg. Ha a halál helye a bizonyítási eljárás adatai alapján ismertté válik, a halál ténye megállapításának van helye.

A Ptk. 23. §-a szerint az eltűnt személyt bírósági határozattal holtnak lehet nyilvánítani, ha eltűnésétől számítva öt év eltelt anélkül, hogy életben létére utaló bármilyen adat ismeretes volna.

 

E rendelkezés értelmében tehát az eltűnt személyt lehet holtnak nyilvánítani, nem pedig a bizonyíthatóan meghatározott helyen meghalt személyt. A holtnak nyilvánításnak éppen az a feltétele, hogy a bíróság megállapítsa az eltűnést, továbbá azt is, hogy az eltűnt személy életben létére utaló adatok már legalább öt év óta nem ismeretesek. Abban az esetben, ha a bizonyítékok alapján a halál helye és ezzel egyben természetszerűleg a halál ténye is megállapítható, nem holtnak nyilvánításnak, hanem a halál ténye megállapításának [1/1960. (IV. 13.) IM rend. 20. §] van helye.

A kifejtettek következnek a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet szabályaiból is. Míg ugyanis a rendelet 6. §-ának (2) bekezdése a holtnak nyilvánítás iránt indult eljárás során kibocsátandó hirdetmény tartalmának meghatározásánál a halál helyére vonatkozó adatokról nem tesz említést, addig a 21. § (3) bekezdése a halál tényének megállapítása iránt indult eljárással kapcsolatban kifejezetten előírja, hogy a bíróság a halál helyét és okát is közli végzésében az anyakönyvvezetővel. Ez a rendelkezés azonban nyilvánvalóan csak a halál tényének megállapítására vonatkozik. A 21. § ugyanis - a szövegéből kétségtelenül megállapíthatóan - a holtnak nyilvánítás és a halál tényének megállapítása iránt folyamatban volt eljárással kapcsolatos közös rendelkezéseket tartalmaz, s összevontan határozza meg, hogy a holtnak nyilvánító, illetőleg a halál tényét megállapító végzést mely szerveknek kell megküldeni, továbbá hogy mely adatokat kell közölni az anyakönyvvezetővel.

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadó: vö. 1/2014. PJE határozat 1. pont.