Jpe.III.60.051/2022/12. jogegységi eljárás érdemi elbírálás nélküli megszüntetése

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Jpe.III.60.051/2022/12. szám

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a Kúria P.I. tanácsa által előterjesztett előzetes döntéshozatali indítvány alapján indult jogegységi eljárásban meghozta a következő

végzést:

a Jogegységi Panasz Tanács a jogegységi eljárást érdemi elbírálás nélkül megszünteti.

Indokolás

I.

[1] A Kúria előtt Pfv.I.20.192/2022. számon közös költség megfizetése iránt folyamatban lévő eljárásban az eljáró tanács (a továbbiakban: indítványozó) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján előzetes döntéshozatali indítványt terjesztett elő a jogegység érdekében, mert el kíván térni a Kúria Pfv.X.20.288/2011/5. számú, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (BHGY) közzétett határozatától.

[2] Az indítványozó annak a jogkérdésnek a megválaszolását kérte, hogy a társasházi külön tulajdon (lakás, üzlethelyiség stb.) eladása (vagy tulajdonjoga átruházásának egyéb módja) esetén a társasház a korábbi vagy az új tulajdonostól (az eladótól vagy a vevőtől) követelheti-e az eladást (átruházást) megelőzően felhalmozódott közös költség-hátralékot.

[3] Az indítványozó az előtte folyamatban lévő eljárást a Bszi. 32. § (2) bekezdése értelmében a jogegységi eljárás befejezéséig felfüggesztette.

II.

[4] Az indítványozó az előzetes döntéshozatali indítványt a 2022. november 7-én kelt nyilatkozatában visszavonta, figyelemmel arra, hogy a Pfv.I.20.192/2022. számú ügyben a társasházi lakás tulajdonjogának átruházása adásvételi szerződéssel történt, a Pfv.X.20.288/2011/5. számú határozat tényállása szerint viszont nem adásvételi szerződés megkötése történt, hanem árverési vétel, a két tulajdonszerzési mód eltérése miatt pedig nem teljes körű az ügyazonosság.

[5] A Bszi. 38. § (1) bekezdése szerint az indítványozó a jogegységi határozat meghozataláig az indítványt módosíthatja vagy visszavonhatja. A Bszi. 39. § (2) bekezdése szerint a tanács érdemi elbírálás nélkül végzéssel megszünteti a jogegységi eljárást az indítvány visszavonása esetén, ha a 32. § (1) bekezdésében foglalt okok nem állnak fenn.

[6] A fentiekre tekintettel a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa a P.I. tanács előzetes döntéshozatali indítványa alapján indult jogegységi eljárást a Bszi. 39. § (2) bekezdése alapján érdemi elbírálás nélkül megszüntette.

Budapest, 2022. december 12.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Bartal Géza s.k. előadó bíró,
Dr. Patyi András s.k. bíró,
Dr. Balogh Zsolt s.k. bíró,
Dr. Bartkó Levente s.k. bíró,
Dr. Csák Zsolt s.k. bíró,
Dr. Darák Péter s.k. bíró,
Dr. Domonyai Alexa s.k. bíró,
Dr. Döme Attila s.k. bíró,
Dr. Dzsula Marianna s.k. bíró,
Dr. Farkas Attila s.k. bíró,
Dr. Hajdu Edit s.k. bíró,
Dr. Harangozó Attila s.k. bíró,
Dr. Harter Mária s.k. bíró,
Dr. Kovács András s.k. bíró,
Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke az
aláírásban akadályozott Dr. Kovács Zsuzsanna bíró helyett,

Dr. Kurucz Krisztina s.k. bíró,
Nyírőné dr. Kiss Ildikó s.k. bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró,
Dr. Tánczos Rita s.k. bíró,
Dr. Hajnal Péter s.k. bíró